De resultaten van 3 jaar SOOB-programma ‘100% bereik 0-4 jaar’

De resultaten van 3 jaar SOOB-programma ‘100% bereik 0-4 jaar’

Hoe bereiken we alle jongeren van 0 tot 18 jaar in Noord-Holland? En hoe zorgen we ervoor dat zij actief gebruik maken van de bieb? Deze vragen stonden centraal in het SOOB-programma '100% bereik'. Het programaonderdeel 'actief bereik 0-4 jaar' stopt eind 2019. Medewerkers van Noord-Hollandse bibliotheken en adviseurs van Probiblio maakten op 21 november de balans op: de geformuleerde ambitie is niet bereikt, het programma leverde wel meer bewustzijn op. 

Het Algemeen Bestuur van de SOOB heeft begin oktober op voorstel van de programmaleiding besloten het programmaonderdeel ‘0-4 jaar’ eind 2019 te stoppen. Het is nu aan de bibliotheken zelf om verder te gaan met de zaken die het programma heeft opgeleverd. Op donderdag 21 november 2019 organiseerde adviseur Educatie Barbara van Walraven daarom de laatste SOOB-werkbijeenkomst ‘100% Actief bereik 0-4 jaar’.

Het was een geslaagde ochtend waarbij de jeugdspecialisten onder andere kennismaakten met de middelen van Mediaopvoeding. Ook spraken tijdens deze laatste bijeenkomst deelnemers de behoefte uit aan uitwisseling van kennis en ervaring. Het voorstel van Probiblio om in 2020 een terugkombijeenkomst te organiseren, werd dan ook met groot enthousiasme ontvangen!

Lees de hele terugblik op het SOOB programma

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Barbara van Walraven.  

Meer nieuws