Onderzocht: digitale geletterdheid in Zuid-Holland en de impact van bibliotheekwerk

Onderzocht: digitale geletterdheid in Zuid-Holland en de impact van bibliotheekwerk

Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid van de inwoners van Zuid-Holland? En wat is de impact van het werk van bibliotheken op dit gebied? Probiblio onderzocht dit en bundelde de resultaten van deskresearch en gesprekken met stakeholders. De publicatie is een must read voor wie zich in zijn of haar bibliotheek inzet voor meer digitale geletterdheid.

Met de snelle technologische ontwikkelingen lopen kwetsbare groepen het risico nog verder achter te raken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de publicatie dat zo’n 40% van de volwassenen onvoldoende mediawijze vaardigheden heeft om zich te redden in de steeds digitalere samenleving. Voor de bibliotheek is het belangrijk zich bewust te zijn van deze kwetsbare groep mensen. Dat betekent dat de rol van de bibliotheek verschuift van het beschikbaar stellen van informatie naar het zijn van een gids in de overvloed aan (digitale) informatie.

Kansen voor de bibliotheek

Goed nieuws is dat digitale geletterdheid in Zuid-Holland hoog op de agenda staat: alle bibliotheken in Zuid-Holland bieden activiteiten aan als DigiTaalhuis of mediawijsheid voor volwassen bezoekers. Om het aanbod aan activiteiten te verbeteren is wel overkoepelend beleid en een heldere visie nodig. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor Zuid-Hollandse bibliotheken.

Wil jij aan de slag om jullie programmering voor digitale geletterdheid te verbeteren? Stel allereerst een beleid op om tot een goed aanbod te komen; maak duidelijke keuzes voor activiteiten. Prioriteiten zijn vervolgens het aantrekken en/of trainen van gekwalificeerd personeel, het opzetten van een activiteitenplan passend bij de lokale bibliotheek, het zorgen voor de middelen (materiaal/ruimte) om het beleid uit te voeren en het imago.

Benieuwd naar het rapport? Je kunt het hier in zijn geheel bekijken.

Andere maatschappelijke thema’s belicht

Bekijk ook de drie andere publicaties naar de maatschappelijke impact van bibliotheekwerk in Zuid-Holland. Op elk belangrijk maatschappelijk thema onderzochten we wat de huidige situatie in de provincie Zuid-Holland is, wat bibliotheken in Zuid-Holland momenteel doen aan activiteiten op dit gebied, waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat hen zou helpen hun werk beter uit te voeren.

Meer nieuws