Toekomstgericht IBL in Noord- en Zuid-Holland

Toekomstgericht IBL in Noord- en Zuid-Holland

Vervolg op onderzoek IBL van 2017

In 2017 heeft Probiblio in opdracht van de provincie Zuid-Holland een uitgebreid onderzoek gedaan naar IBL. De uitkomsten van dat onderzoek zijn de aanleiding voor een recent opgestart project, dat gefinancierd wordt door de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dit project heeft tot doel om concrete beleidsmaatregelen te ontwikkelen en te toetsen, met het oog op implementatie van deze maatregelen vanaf het najaar 2018.

Toekomstgericht IBL

Het project - onder de noemer ‘Toekomstgericht IBL’ - kijkt naar (1) het aanvraagproces door de eindgebruiker, (2) de effecten van vraaggericht collectioneren, (3) de mogelijkheden tot vraagoptimalisatie van de bestaande collectie op IBL en (4) onderzoekt de mogelijkheden om het huidige IBL-transport efficiënter te laten plaatsvinden. Voorzien worden onder andere een aanpassing van de SLA voor IBL met mogelijk gevolgen voor de werkprocessen in de bibliotheken en aanpassingen van de afspraken met betrekking tot collectionering (zoals nu vastgelegd in de provinciale collectieplannen).

Input OB’s essentieel

Cruciaal onderdeel van het project is de betrokkenheid van de OB’s. Daarom vragen we in de startfase van het project aan álle OB’s deel te nemen aan een groepsdiscussie. Tijdens deze groepsdiscussies – er worden er in totaal vijf gehouden, verspreid over de regio’s – lichten we het gehele project toe. Daarnaast discussiëren we over verschillende onderwerpen rond IBL en collectievorming en vragen we input over mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft aanpassingen. Binnen het project wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd die direct na de zomer resultaten opleveren. Eind september worden de resultaten in dezelfde setting gepresenteerd met concreet uitgewerkte voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen.

Uitnodigingen groepsdiscussie in jouw regio

Voor dit project heeft Probiblio een externe projectleider aangetrokken, Maurits van der Graaf van Pleiade Management en Consultancy. 

 

Meer informatie via Esther Westerveld, Unitmanager Collectie & Logistiek, ewesterveld@probiblio.nl

 

Meer nieuws