Uitdagingen van bibliotheken in het landelijk gebied onderzocht

Uitdagingen van bibliotheken in het landelijk gebied onderzocht

Bibliotheken in het landelijk gebied staan voor grote uitdagingen. Gemiddeld ontvangen ze 35% minder gemeentelijke subsidie dan bibliotheken in stedelijke omgevingen. En dat terwijl ze een vergelijkbaar aantal inwoners bedienen en evenveel bereik hebben onder jongeren en volwassenen. Dit blijkt uit het rapport Landelijk Gebied.

Bibliotheken in het landelijk en stedelijk gebied hebben veel met elkaar gemeen, maar de omgevingen waarin ze opereren zijn in meedere opzichten verschillend. Dat vraagt wat van een organisatie. In 2017 startten we een onderzoek met twaalf bibliotheken, naar de omgeving waarin ze het bibliotheekwerk uitvoeren en de huidige stand van zaken.

Lees verder over de conclusies in het rapport >>

Film: Bibliotheken in het landelijk gebied

Bibliotheken in het landelijk gebied hebben vaak te maken met een omgeving die de bibliotheek vanuit een traditionele invalshoek benadert. Het blijft lastig om maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek goed over het voetlicht te krijgen. Deze film laat zien wat een bibliotheek in het landelijk gebied voor de omgeving kan betekenen. Een film in de huisstijl van de bibliotheek kun je zien op ons YouTube-kanaal. Deze kun je gebruiken in je communicatie met partners en andere belanghebbenden.

Over het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied

Zowel landelijk als provinciaal is er extra aandacht voor de innovatie in de bibliotheeksector in het landelijk gebied. Probiblio werkt binnen het projecet Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied met bibliotheken in 19 gebieden in Noord- en Zuid-Holland aan innovatie en vernieuwing. Zo dragen we bij aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied.

Lees ook:

Meer nieuws