Update intensieve stimuleringsregeling po Noord- en Zuid-Holland zomer 2017

Update intensieve stimuleringsregeling po Noord- en Zuid-Holland zomer 2017

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 heeft Kunst van Lezen vorig jaar een nieuwe, intensieve stimuleringsregeling ter beschikking gesteld. Dit deden zij aan twaalf basisscholen, bibliotheken en POI’s, voor de duur van twee schooljaren. In Noord-Holland en Zuid-Holland zijn drie bibliotheken uitgekozen voor deze bijzondere regeling:

  • Bibliotheek Haarlemmermeer & OBS Twickel in Hoofddorp
  • Bibliotheek Aan den IJssel & Kindcentrum Ontdekrijk (voorheen OBS de Octopus) in Capelle aan den IJssel
  • Bibliotheek Rotterdam & OBS de Barkentijn in Rotterdam (Beverwaard)

Deze scholen werken al volgens de algemene richtlijnen bij de thema’s en bouwstenen van de Bibliotheek op school, hebben een gemengde populatie en de directeur en de leerkrachten willen schoolbreed een stap verder met leesbevordering. De scholen zijn bereid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en aan een proef met het uitlenen van digitale boeken. Drie leesconsulenten delen hun ervaringen.

Henny Blijleven van Bibliotheek Haarlemmermeer over de Bibliotheek op school OBS Twickel in Hoofddorp 

Wat heb je het afgelopen schooljaar op OBS Twickel meer of anders gedaan dan op je andere Bibliotheek op school-scholen? 'Sinds het begin van het schooljaar ben ik wekelijks drie uur aanwezig geweest op Twickel. Op verschillende dagen zodat ik de groep bibliotheekouders kon begeleiden maar ook alle leerkrachten een keer zag. In de eerste schoolweken in september heb ik op de informatieavonden van de groepen 1 t/m 4 voorlichting gegeven aan ouders over het belang van voorlezen. De groepen 4 en 5 heb ik uitleg gegeven hoe de schoolbibliotheek werkt en ze in kleine groepjes begeleid. Samen met de leescoördinator heb ik na een teamtraining over ouderbetrokkenheid van David Kranenburg, een ouderavond georganiseerd met een aantal workshops over ‘lezen’. Het plenaire gedeelte werd verzorgd door Anke Kranendonk. We hebben met één groep 6 meegedaan aan de pilot digitaal lezen met het e-bookplatform van de KB. Alle leerlingen kregen daarvoor een iPad waarmee ze in het weekend en de vakanties ook thuis mochten lezen. Intensief en leuk om hier aan mee te doen, maar er waren wel wat technische probleempjes en weinig nieuwe titels. Een speeddate leverde gelukkig weer goede tips op! Ook is er veel aandacht besteed aan de Monitoruitslag. Ik was met mijn collega naar de landelijke bijeenkomst, waar we met Kees Broekhof inzoomde op de resultaten van Twickel. Kees was ook aanwezig bij de presentatie van de monitor aan het team. De laatste weken van het schooljaar heb ik aan kleine groepjes kleuters, NT2- en kleuters met een taalachterstand, voorgelezen.'

Wat zijn jullie plannen voor het komende jaar? 'Dit schooljaar ga ik wat vaker kinderen helpen in de schoolbibliotheek. Uit de Monitor kwam dat leerlingen het kiezen van een boek best lastig vinden. Ook staat ouderbetrokkenheid nog steeds op de agenda en zullen we weer een avond organiseren voor de biebouders.'

Brenda Versluis van Bibliotheek aan den IJssel over dBos Kindcentrum Ontdekrijk (voorheen OBS de Octopus) in Capelle aan den IJssel

Wat heb je het afgelopen schooljaar op Ontdekrijk meer/anders gedaan dan op je andere Bibliotheek op school-scholen? 'Ik heb heel veel kunnen doen. Ik zal er een paar tops uithalen: De Gruffalo-prentenboekenactie was een succes. Voor relatief weinig geld geef je kinderen een mooi cadeau en breng je voorlezen thuis onder de aandacht. Het bereiken en over de streep trekken van ouders blijft toch moeilijk, ondanks alle inspanningen. Het zijn toch steeds dezelfde moeders die je bereikt, terwijl anderen het ook goed zouden kunnen gebruiken. Leesgesprekken zijn interessant om te doen. Er komt wel wat meer informatie naar boven. Na de gesprekken bleek namelijk dat meisjes lezen helemaal niet stom vinden. Zelfs wel leuk/erg leuk. Hoe kan de Monitor dit dan zo anders aangeven? Volgend jaar begeleid invullen! Met groep 5 - leerlingen uit deze groep kwamen uit de Monitor als minder gemotiveerd - hebben we met Uitgeverij de Inktvis en Probiblio een project Zomerlezen met theaterteksten opgezet. Als voorbereiding op school vast oefenen in groepjes en daarnaast ook mogen voorlezen in andere groepen, dat is leuk en spannend. Net voor de vakantie kregen ouders uitleg, werden de eerste geoefende teksten al trots voorgelezen, waren er lekkere hapjes en twee splinternieuwe boeken om de hele vakantie thuis met alle vriendjes en familieleden te oefenen. Met twee theaterworkshops in de vakantie werd de aandacht vastgehouden. In september gaan we kijken of uit de toets blijkt dat dit effect heeft gehad…'

Wat is jouw tip voor andere bibliotheken? 'Maak zichtbaar wat je doet! Samen met groep 5 heb ik een promotiefilmpje gemaakt om ouders uit te nodigen voor de bijeenkomst over het Vakantielezen. Kinderen zijn er zo meer bij betrokken en het heeft voor dertien aanwezige ouders gezorgd. Per ongeluk ontdekten we ook dat theaterteksten lezen heel prettig is voor taalleerders als je een koppel maakt van een native speaker en een taalleerder.”

Kim Bekkers van Bibliotheek Rotterdam en de Bibliotheek op school OBS de Barkentijn in Rotterdam- Beverwaard

Wat heb je het afgelopen jaar op OBS de Barkentijn meer of anders gedaan dan op je andere Bibliotheek op school-scholen? 'De Barkentijn was door verbouwplannen nog niet zo opgeschoten met de Bibliotheek op school. Mijn uren en het geld voor de inrichting heeft het zetje gegeven aan de school om er vol voor te gaan! Er is een verkiezing geweest voor een leuke naam voor de schoolbibliotheek en een commissie leerlingen uit groep 7 heeft meegedacht over hoe de schoolbibliotheek eruit moest komen te zien. De resultaten uit de Monitor zijn besproken met Kees Broekhof en verwerkt in het leesplan en het activiteitenplan voor volgend schooljaar.”

Wat was je topper? 'Groep 6 met ruim dertig leerlingen was razend enthousiast over het gebruik van de iPads om e-books te lezen van de Leesplaneet. Acht van de twaalf scholen die meedoen aan de intensieve variant deden mee; vier groepen 6 hebben gelezen met het KB e-books platform en vier groepen 6 met de Leesplaneet. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.'

Meer nieuws