Meer resultaten in Kennisbank voor het landelijk gebied

Meer resultaten in Kennisbank voor het landelijk gebied

Sinds 2019 heeft Probiblio 12 bibliotheken ondersteund om het bibliotheekwerk te versterken. Dit door extra inzet te plegen op toegankelijkheid, bereikbaarheid of kwaliteit van de bibliotheek. De Kennisbank waar alle 'interventies' in zijn gebundeld is weer aangevuld met 5 nieuwe leerzame cases.

De Kennisbank laat een breed pallet zien aan interventies waarmee een steviger bibliotheekwerk in het landelijk gebied kan worden bereikt. De resultaten, uit het project Spreiding en bereik in het landelijk gebied, laten bibliotheekdirecteuren en adviseurs aan het woord over de concrete resultaten die bij de 12 bibliotheken zijn behaald.

In deze update zijn de  volgende cases toegevoegd:

Tiny Library (p.25)

‘In het verlengde van het Gebiedsplan Krimpenerwaard is in Haastrecht een mobiele Tiny Library een goed alternatief, omdat er geen ruimte beschikbaar is voor een nieuwe bibliotheekvestiging. Probiblio helpt met de planvorming en realisatie van (de middelen voor) de ambities.’
(Anja Oosterlaken, directeur-bestuurder Bibliotheek Krimpenerwaard)

Strategie voor de nieuwe vestiging (p.27)

‘De opdracht bestond uit regie en advies in het strategische project van de vernieuwbouw en nieuwbouw van de bibliotheek/multifunctionele accommodatie (MFA) Oude Raadhuis in Oud-Beijerland.’ (Nell Schuijff,
directeur-bestuurder Bibliotheek Hoeksche Waard)

Freemium (p.43) 

De Bibliotheken AanZet, De Boekenberg en Kennemerwaard willen het bereik vergroten en hun afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies verkleinen door een nieuw businessmodel te introduceren.

Third Places (p.45)

‘Hoe moeten de bibliotheekvestigingen Lisse, Noordwijkerhout en Oegstgeest eruit komen te zien, kijkend naar het nieuwe toekomstige beleid en marketingbeleid van de bibliotheekorganisatie?’ (Hans Portengen, directeur-bestuurder Bibliotheek Bollenstreek)

Meerjarig (digi)Taalhuis (p.63)

‘Welke producten en diensten kunnen helpen om de ambities van het (digi)Taalhuis ’t Gooi meerjarig gefinancierd te krijgen?’ (Directeur Marian Buvelot en Taalhuiscoördinator Henriëtte Pluim van Bibliotheek Gooi en Meer)

Download de Kennisbank (update februari '21) >>

 

Project Spreiding & Bereik in 2021

Ook in 2021 krijgt het project Spreiding & Bereik een vervolg waarbij de scope is uitgebreid naar 21 bibliotheken. Niet alleen bibliotheken in het landelijk gebied, maar ook bibliotheken die zijn aangemerkt als witte en grijze vlekken in het evaluatierapport van de Wsob worden dit jaar vanuit het project ondersteund.

Ook bespreken we met de bibliotheken op welke vlakken de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk versterkt kan worden. Bij de al deelnemende bibliotheken wordt het al opgestelde gebiedsprofiel als uitgangspunt genomen. Bij de nieuwe bibliotheken is er een onderzoeksfase voorafgaand aan de te voeren interventie.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het project 'Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied' of heb je vragen? Lees meer over het project of neem contact op met Peter Voortman.

Meer nieuws