Maatregelen & tips in verband met coronavirus

Maatregelen & tips in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus en het sluiten van bibliotheekvestigingen hebben wij een aantal belangrijke maatregelen genomen rondom onze dienstverlening de komende tijd. Ook geven we handige tips en houden we je op de hoogte van landelijke initiatieven. Via de website en onze socialmediakanalen houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van eventuele updates.

Landelijke maatregelen 

Nieuws van de VOB: Protocol ‘Gefaseerde openstelling bibliotheken’ (16 april 2020) 

De VOB is samen met SPN en KB volop bezig met de voorbereidingen van een mogelijk gefaseerde openstelling. Ze hebben Anne Rube bereid gevonden om dit project te trekken. Onder regie van de VOB en in nauwe samenwerking met alle netwerkpartners zal zij als projectleider de initiatieven die er al zijn bundelen en stroomlijnen. Vanmiddag werd duidelijk dat haar kernteam (bestaande uit mensen van de VOB, KB en SPN) hard bezig is om een protocol op te stellen. De VOB is in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere betrokken instanties over de eventuele gefaseerde openstelling van bibliotheken.

Er wordt rekening gehouden met de situatie dat bibliotheken straks gaan behoren tot de instellingen die gedeeltelijk weer open mogen als zij voldoen aan de regels die gelden in de ‘anderhalve-meter-maatschappij’. Een voorwaarde om open te mogen, is dat er één getoetst en goedgekeurd protocol beschikbaar is voor de gehele branche. Die toetsing en goedkeuring gebeurt door een interdepartementale werkgroep onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarom is het projectteam ‘Gefaseerde openstelling bibliotheken’, bestaande uit VOB, SPN en KB, bezig met het opzetten van zo’n protocol dat straks branchebreed verbindend is. In het protocol staan welke regels in acht worden genomen ten aanzien van medewerkers, bezoekers van de bibliotheek, hygiëne, materiaalverwerking, leveranciers, etc.. Dit betekent dat bibliotheken zelf geen activiteiten hoeven te ondernemen op dit gebied.

Verder onderzoekt de VOB of we mogelijkheden hebben om branchebreed materialen te kunnen inkopen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ‘kuchschermen’, anderhalvemeter-hesjes voor personeel, ontsmettingsmateriaal en ‘toegangsitems’ (middelen waarmee het aantal bezoekers kan worden gereguleerd), etc. We willen onze gezamenlijke inkoopkracht zo goed mogelijk benutten om te voorkomen dat onze leden anders de hoofdprijs betalen. Zodra er nieuws te melden is, doet de VOB dat zo snel mogelijk.

 

Maatregelen van Probiblio

  • Logistiek: lees hier de belangrijkste aanpassingen in onze logistieke dienstverlening.
  • Evenementen intern en extern: alle evenementen die Probiblio organiseert tot en met 1 juni worden afgelast. We laten dat aan alle bezoekers weten en ook op onze website staat de meest actuele informatie. Of evenementen op een later moment worden ‘ingehaald’ communiceren we via onze normale kanalen.
  • Externe afspraken met Probiblio medewerkers: onze medewerkers nemen zelf contact op als er afspraken gepland staan, om gezamenlijk te bepalen of de afspraak doorgaat danwel telefonisch plaatsvindt.
  • ICT: alle belangrijke communicatie over Wise wordt gericht aan de senior-ondersteuners van de bibliotheken. Bibliotheken kunnen onze ICT-medewerkersmailen via servicedesk@probiblio.nl en issues of vragen indienen via het gebruikelijke kanaal Topdesk. Inmiddels heeft onze ICT-afdeling tips doorgegeven over de handelingen die men in het systeem kan doorvoeren bij het sluiten van de bibliotheek.
  • Arbeidsrechtelijke zaken: via de VOB ontvangen bibliotheekdirecteuren meer informatie over vraagstukken van arbeidsrechtelijke en bedrijfseconomische aard, zoals werktijdverkorting.
  • Communicatie en contact: Ons kantoorpand in Hoofddorp is alleen toegankelijk i.v.m. noodzakelijkheden tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Er wordt, in principe, door alle medewerkers thuisgewerkt. We ontvangen en verwerken nog steeds de inkomende post. Als je ons belt tussen 12.00 -17.00 uur op tel. 023 5546 100, krijg je een boodschap te horen via ons antwoordapparaat.

Tips in tijden van corona

  • Werkgeversvragen beantwoord: Voor werkgeversvragen ten tijde van het Coronavirus stel je vragen aan ons HR Portaal. Wij zoeken het uit en komen er zo snel mogelijk bij je op terug. We hebben een aantal zaken alvast voor je op een rij gezet.

  • Verzamelde contenttips: Op internet wemelt het tips en ideeën over hoe bibliotheken hun doelgroepen kunnen blijven bedienen. Probiblio verzamelde de tips en maakte een contentkalender waarmee je in kaart brengt welke informatie je wanneer met welke doelgroep kunt delen. Ga naar de contenttips

  • Thuiswerk-inspiratie: Kun jij wel wat inspiratie gebruiken om de thuiswerk-weken door te komen, nu er geen bezoekers aan de balie staan? Ga naar de thuiswerktips

Toch nog vragen?

Neem bij vragen contact met ons op via info@probiblio.nl

Meer nieuws