Update Netwerkagenda 2022 gepubliceerd

Update Netwerkagenda 2022 gepubliceerd

In de zomer van 2021 werd de Netwerkagenda gepubliceerd. Hierin komen alle onderwerpen samen waaraan het bibliotheekstelsel werkt. Na een jaar is het tijd om de Netwerkagenda te voorzien van updates over hoe de plannen tot nu toe tot uitvoering zijn gebracht. De vernieuwde versie van de Netwerkagenda is nu beschikbaar.

Bibliotheken kunnen deze update inzetten om met elkaar én andere partijen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die het bibliotheekveld doormaakt. Het plan is om het document jaarlijks van een nieuwe slag te voorzien, zodat het hele bibliotheekveld op de hoogte is van de ontwikkelingen die in dit kader plaatsvinden.

De Netwerkagenda is tot stand gekomen met medewerking van collega's uit de gehele bibliotheeksector. 

Download de nieuwe versie van de Netwerkagenda. 

Meer nieuws