Update Netwerkagenda 2023 gepubliceerd

Update Netwerkagenda 2023 gepubliceerd

In de zomer van 2021 werd de Netwerkagenda gepubliceerd. Hierin komen alle onderwerpen samen waaraan het bibliotheekstelsel werkt. In de update van de Netwerkagenda 'Oogsten en borgen' is te lezen wat er voor dit jaar op de agenda staat. 

Bibliotheken kunnen deze update inzetten om met elkaar én andere partijen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die het bibliotheekveld doormaakt. Het plan is om het document jaarlijks van een nieuwe slag te voorzien, zodat het hele bibliotheekveld op de hoogte is van de ontwikkelingen die in dit kader plaatsvinden.

De Netwerkagenda is tot stand gekomen met medewerking van collega's uit de gehele bibliotheeksector. 

Download de nieuwe versie van de Netwerkagenda (update april 2023) >>

Meer nieuws