Update rond onze logistieke dienstverlening in verband met coronavirus

Update rond onze logistieke dienstverlening in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus hebben we onze logistieke dienstverlening aangepast. Hieronder lichten we de maatregelen per onderdeel toe.

Gezien de verlenging van de corona-maatregelen levert onze vervoersdienst in ieder geval tot en met 28 april geen collecties: wisselcollecties voor bibliotheken en instellingen en BoekToer- en leeskringkoffers. Afhankelijk van het type collectie nemen wij contact op met de bibliotheek over de levering van nieuwe collecties/collectieonderdelen, zodra we weer volledig in bedrijf gaan. 

Op 17 maart reden de chauffeurs van de vervoersdienst de laatste ritten naar de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. We constateerden dat het reguliere vervoersaanbod vanuit de vestigingen toen al heel klein was. En omdat de mogelijkheden voor klanten om te reserveren in de (boven)lokale systemen en aan te vragen in het landelijk IBL-V zijn uitgeschakeld, komt er geen nieuw vervoersaanbod bij. Ook wisselcollecties, leeskringen en BoekToer collecties worden de komende weken niet vervoerd. Zowel bibliotheken als scholen zijn tot en met 28 april gesloten.

Maatregelen per onderdeel

Leeskringkoffers

Alle ingeplande leeskringkoffers tot en met 28 april komen te vervallen en worden automatisch doorgeschoven naar de volgende ingeplande datum.

Wisselcollecties voor bibliotheken en instellingen en BoekToer collecties

De levering van nieuwe wisselcollecties voor bibliotheken en instellingen vervalt en ook de levering van de BoekToer collecties. De collecties die al klaarstonden zijn weer ingenomen zodat ze niet aan de bibliotheken doorgerekend worden. Alle contactpersonen zijn op de hoogte gesteld.

Nieuwe boeken

Update 7 april

De NBD gaat de productie van de bestelde materialen 7 april weer opstarten. Probiblio zal met ingang van vrijdag 10 april twee maal per week (ook op dinsdag) de nieuwe boeken in Zoetermeer ophalen. Verschillende bibliotheken hebben al aangegeven dat ze graag de nieuwe boeken ontvangen zodat deze vast ingewerkt kunnen worden. Aan de hand de aantallen geleverde nieuwe banden stelt de vervoersdienst dagelijks een routeschema op om deze zoveel mogelijk bij de bibliotheken te bezorgen. Voor de planning nemen wij telefonisch contact op met de contactpersonen van de vervoersdienst van de betrokken bibliotheekorganisaties. Eventuele extra vervoerswensen van de bibliotheek kunnen in dit gesprek besproken worden.

Bij vragen, neem contact op met de vervoersdienst via vervoersdienst@probiblio.nl of bel 023 5546 300.

Vragen?

Via de website en onze socialemediakanalen houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van eventuele extra maatregelen. Neem bij vragen over bovenstaande contact op met de vervoersdienst via 023 5546 300 of vervoersdienst@probiblio.nl

Meer nieuws