Van KPI tot Effect: impactgericht werken in de bibliotheek

Van KPI tot Effect: impactgericht werken in de bibliotheek

Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar… hoe maak je die waarde inzichtelijk? In het document Van KPI tot effect bespreken we zes relevante en actuele thema’s en koppelen deze aan strategische doelstellingen en KPI’s van de bibliotheek.

Maatschappelijke waarde onderzoeken, of impact meten, is makkelijker als er een document is waarin de kennis van een aantal thema’s is samengevat. Welke effecten heeft onze dienstverlening? Wat weten we al uit onderzoek? Hoe kan ik mijn maatschappelijke strategische doelstellingen onderbouwen?

Met dit document kunnen bibliotheken meer inzicht krijgen in de impact die ze met interventies op verschillende thema’s beogen te bereiken. Meer inzicht in de maatschappelijke waarde als bibliotheek zorgt voor een sterkere organisatie.

De thema’s die behandeld worden, zijn: Gezinsaanpak, Digitale geletterdheid, MLP in de bibliotheek, Structureel samenwerken met PO, VO en MBO – taal, Digitale inclusie, Inburgering, programmering, collectie fictie en third place. 

Bekijk het document Van KPI tot Effect >>

Update juni 2022

Theory of Change

Per thema presenteren we de Theory of Change: een veelgebruikt model dat specifiek maakt hoe verandering plaatsvindt en welke aannames daarbij gemaakt worden. Een Theory of Change maakt inzichtelijk hoe activiteiten tot veranderingen leiden. Elke verandering moet logischerwijs op een andere verandering kunnen volgen: het is een schakel van oorzaak en gevolg. Een Theory of Change is als het ware een routekaart van stappen die je moet doorlopen om tot je doel te komen.

“Werken met een Theory of change biedt echt de mogelijkheid om de medewerker op de vloer te verbinden met de brede strategie van de Bibliotheek. Je ziet direct hoe je als medewerker daar aan bijdraagt” – Erik Reuvers, Adviseur Digitale geletterdheid Probiblio

Meer informatie

Wil je meer informatie of aan de slag met begeleiding? Neem dan contact op met Jolijn Faber.

Meer nieuws