Veranderingen landelijk Gastlenen

Veranderingen landelijk Gastlenen

Er gaat het één en ander veranderen omtrent Gastlenen, waaronder een nieuwe naam!

Op dit moment bestaan er twee systemen om te kunnen gastlenen: Gastlenen (landelijk) en Landelijk Lenen. Landelijk Lenen biedt meer gebruiksmogelijkheden en meer gemak voor de klant en de bibliotheek. Dit systeem wordt nu gebruikt door bijna alle bibliotheken met een Wise of een Vubis-systeem (van HKA of Infor). Landelijk Lenen blijft zoals het is, daar wijzigt niets.

Als een klant bij jouw bibliotheek komt om te gaan gastlenen, dan is Landelijk Lenen de beste manier. Het advies is dan ook om dat systeem zoveel mogelijk in te zetten en altijd als eerste aan te bieden. Gastlenen (landelijk) verandert en krijgt daarmee een nieuwe naam: Landelijk Lenen Light. 

Verschillen Landelijk Lenen en Landelijk Lenen Light

Bij Landelijk Lenen wordt de koppeling tussen de twee lidmaatschappen van een klant direct geregeld tussen de twee lokale bibliotheeksystemen. Dit heeft als voordeel dat controle van het thuislidmaatschap niet nodig is. Ook wordt bij beëindiging van het thuislidmaatschap automatisch het gastlidmaatschap gestopt. Dit werkt echter alleen voor de systemen Wise en Vubis. 

Bij Gastlenen (landelijk) wordt de koppeling tussen de twee lidmaatschappen van een klant vooralsnog vastgelegd in IAM, dit is een systeem binnen de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI) van de KB dat vervangen gaat worden. De klant moet bij deze oplossing zijn geleende boeken inleveren waar hij ze geleend heeft. Bij beëindiging van het thuislidmaatschap ontvangt de gastbibliotheek een email om het gastlidmaatschap te stoppen. 

De reden om het proces van Gastlenen (landelijk) aan te passen naar 'Landelijk Lenen Light' is tweeledig: het proces blijkt niet helemaal sluitend, wat leidt tot een flink aantal niet-gekoppelde gastlidmaatschappen waar mogelijk geen geldig thuislidmaatschap (meer) tegenover staat. Dat maakt het erg moeilijk deze functionaliteit over te zetten naar een nieuw systeem. Daarbij is sinds de introductie van Landelijk Lenen het gebruik van Gastlenen (landelijk) al flink gedaald. 

Wijzigingen in het proces bij Landelijk Lenen Light voor de gastbibliotheek

  • Controle geldig thuislidmaatschap – ongewijzigd
  • Aanmaken Gastlidmaatschap – wijzigt: hier moet een door de gastbibliotheek zelf te bepalen einddatum ingevuld worden. Dit omdat de koppeling tussen de twee lidmaatschappen in IAM vervalt.
  • Verwerken e-mail bij beëindiging thuislidmaatschap – vervalt: in plaats hiervan loopt het gastlidmaatschap af op de door de gastbibliotheek ingevulde einddatum (of zoveel eerder als de klant het meldt bij de gastbibliotheek).
  • Met de aanpassingen naar Landelijk Lenen Light verdwijnt ook de landelijke rol van Probiblio voor Gastlenen (landelijk). Vragen voor de service Landelijk Lenen Light kunnen bij jouw eigen POI worden gesteld of bij de accountmanagers van de KB. 

De wijziging staat ingepland voor eind september. Ruim voor die tijd ontvangen alle bibliotheken een handleiding voor Landelijk Lenen Light. 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kun je contact opnemen met jouw eigen bibliotheeksysteem-contactpersoon als je Wise of Vubis gebruikt, jouw eigen POI of de accountmanager bij de KB als je een ander bibliotheeksysteem gebruikt (accountmanagement@kb.nl).

Landelijk Lenen is een belangrijk onderdeel van het programma Nationale Bibliotheekpas. Om te zien welke bibliotheken gebruik maken van Landelijk Lenen, zie: www.nationalebibliotheekpas.nl/bibliotheken. Bron: KB.

Meer informatie

servicedesk@probiblio.nl 

 

Meer nieuws