Vers van de pers: het BoekStart communicatieplan

Vers van de pers: het BoekStart communicatieplan

Tien jaar BoekStart, een prachtige mijlpaal om in 2018 te vieren. Veel jonge kinderen en hun ouders zijn via BoekStart in aanraking gekomen met de Bibliotheek en kennen het belang van het (voor)lezen van boeken. Maar dat betekent niet dat het werk gedaan is. Bibliotheken willen nog meer kinderen bereiken, bijvoorbeeld via kinderopvangorganisaties. Dat vergt weer een andere aanpak.

Communicatie is daarbij van essentieel belang, zowel voor de voortzetting als uitbreiding van BoekStart. Want hoe ga je te werk en hoe maak je zichtbaar wat je allemaal doet op dit gebied? Welke doelgroepen zijn er en hoe ga je die benaderen? Er is veel informatie beschikbaar en er zijn veel communicatiemiddelen die je kunt gebruiken. Maar wanneer zet je iets in? En wat kun je als bibliotheek zelf ontwikkelen?

Dit kersverse communicatieplan, dat speciaal ontwikkeld is voor bibliotheken die meer effect willen bereiken met BoekStart, kan daarbij helpen. Het plan geeft overzicht en structuur in de communicatie naar de belangrijkste doelgroepen en stakeholders. Het helpt je om de zichtbaarheid en het enthousiasme voor BoekStart te vergroten!

Het communicatieplan dat door Probiblio is ontwikkeld, is een onderdeel van de ondersteuning die wij bieden aan bibliotheken bij hun verandering van klassieke naar maatschappelijk-educatieve Bibliotheek. Een van de belangrijke thema’s daarbij is het bevorderen van het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen. Dat begint bij BoekStart!

Heb je vragen over het communicatieplan, of wil je eens sparren met een van de adviseurs van Probiblio over de aanpak van jouw Bibliotheek? Neem dan contact op met Barbara van Walraven, adviseur Educatie Probiblio, bvwalraven@probiblio.nl, 06 46 18 25 41.

Meer nieuws