Verslag Digisterkerdag 2017

Verslag Digisterkerdag 2017

Ook dit jaren reisde weer een hele hoop bibliothecarissen, Digisterker docenten en andere geïnteresseerden af naar Ede voor de jaarlijkse Digisterkerdag. Een evenement dat een traditie begint te worden in de agenda’s van alle digisterken, want we waren toe aan de vierde editie dit jaar. Maar wel in een iets andere opzet dan we tot nu toe gewend waren.

Het ochtendprogramma bestond uit een aantal inspirerende sprekers, die door Eppo van Nispen op zijn eigen manier met veel vuurwerk en spetters werden geïntroduceerd. 

Steven Luitjens, lid van de Raad van Toezicht en werkzaam voor het ministerie van BZK, sprak over de ontwikkeling van de digitale samenleving. Hij legde vragen voor over wat technologie doet met onze samenleving en hoe deze technologie vervolgens past bij hoe wij ons als samenleving voelen. Ook bood hij de zaal aan het aanspreekpunt te willen zijn bij de overheid rond deze thematiek. Een mooie handreiking die we met beide handen aan moeten pakken. 

Jos Debeij van de KB gaf aan dat we met z’n allen voor de omvangrijke taak staan een grote digitale kloof te dichten. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland hebben namelijk moeite met lezen, schrijven en digitale zaken. En hoe gaan we ervoor zorgen dat zij die kloof over kunnen steken? Volgens Jos kunnen we deze grote 'berg' met werk alleen maar verzetten door hem op te delen in kleinere 'molshopen'. Aan iedereen die hiermee aan de slag wil de vraag of we hier verder over mee denken. Geïnteresseerden kunnen zich bij Jos melden via teamzevennul@gmail.com.  

Marjolein Oomens van de KB nam ons tenslotte mee naar de mensen die we weten te bereiken en of deze ook echt vaardiger worden op de lange termijn? Het programma ‘Meten Maatschappelijke Opbrengst’ moet hier antwoord op gaan geven. Onder andere door het ontwikkelen van meetinstrumenten, kennis uitwisseling en landelijke samenwerking. Als onderdeel hiervan is er de pilot 'een beter prestatieverhaal' gestart. Hiermee moeten niet alleen de cijfers achter het verhaal inzichtelijk worden, maar ook het verhaal achter de cijfers. Want zoals Marjolein stelt is het niet alleen de bedoeling om ons naar buiten toe te legitimeren, maar juist ook deze gegevens te gebruiken voor interne reflectie. 

Het middagprogramma was gereserveerd voor verschillende parallelsessies: Het educatieve programma ‘Digitale overheid en jongeren’, een durf te vragen sessie, hoe je nieuwe doelgroepen kunt bereiken, het convenant met de Belastingdienst en Babette Egges van Probiblio faciliteerde een kenniscafé over wat het betekent om Digisterker-docent te zijn. Hoe deze sessies zijn verlopen en meer informatie over de sprekers en hun presentaties zijn in dit verslag te lezen. 

Voor meer informatie over Digisterker neem je contact op met Babette Egges (06 24 99 77 96 of begges@probiblio.nl).

Meer nieuws