Verslag van de pilot BKSY bij Bibliotheek aan den IJssel

Verslag van de pilot BKSY bij Bibliotheek aan den IJssel

Bibliotheek aan den IJssel houdt van boeken en gelooft in het delen van de Bibliotheek die de mensen thuis hebben. Hiervoor hebben zij het project ‘De Bibliotheek van thuis’ gestart. Naast het lenen van boeken bij de bibliotheekvestiging, bieden ze de optie om eigen boeken te ruilen of te delen. Een van de mogelijkheden om dit delen te realiseren is door middel van het inzetten van de app BKSY. Hiermee verbindt de Bibliotheek boekenkasten van inwoners aan elkaar!

In BKSY plaatsen de gebruikers de boeken die zij hebben in een eigen boekenlijst, deze is zichtbaar voor andere gebruikers. Je kunt vrienden opzoeken en daar jouw boeken mee delen. Je hebt zelf ook inzage in de boekenlijsten van je vrienden en anderen. Onderling kan je boeken ruilen! De app houdt bij wie welk boek in zijn bezit heeft of op dit moment leest. Het mooie hieraan is dat je jouw eigen boeken gemakkelijk terug kunt vragen, omdat je weet waar deze zijn. 

Doel van de pilot 

Het doel van de in 2016 uitgevoerde pilot bij de Bibliotheek aan den IJssel was tweeledig:

  • De inwoners toegang bieden tot specialistische of actuele titels die via de Bibliotheek minder makkelijk beschikbaar zijn.
  • Onderzoeken of het mogelijk is BKSY te koppelen aan de bibliotheekcollectie.

Resultaat van de pilot 

Community

Tijdens de uitvoer van de pilot bleek dat het inzetten van BKSY niet automatisch leidt tot het vormen van een groep deelnemers. Daarom bleek het verstandig de focus allereerst te leggen op het vormen van fysieke boek-communities. Om de app meer bekendheid te geven is de Bibliotheek een community gestart getiteld ‘Boekenclub aan den IJssel’. Om de app beter te leren kennen, begonnen ze met collega’s. De community heeft nu elf leden. Uit de gebruikerservaring van de deelnemende collega’s bleek dat de app ingewikkelder is dan zij in eerste instantie verwachtten. Ook bleek dat deelnemers vaak wel boeken willen weggeven maar niet ruilen tegen ander aanbod. Anderen ervaren hun boeken als een heel persoonlijk iets, wat je niet zomaar wilt delen. Uit contact met collega-bibliotheken die de app inzetten, bleek dat zij zich herkennen in de punten, dat het bouwen van communities erg lastig is en dat mensen niet graag hun boeken ter beschikking stellen. 

Exploitatiekosten

Tegelijkertijd vielen de exploitatiekosten van de app BKSY hoog uit, circa € 300,- per maand. Dit zijn de kosten voor het gebruik maken van de data van BKSY en voor marketingondersteuning. Zolang het om een kleine groep gebruikers gaat, is dat relatief veel geld. De Bibliotheek wil haar verdienmodel zo insteken dat (als het mogelijk is) ze eenzelfde bedrag per maand minder aan de collectie uitgeven en het op die manier haalbaar maken.

Koppeling Catalogus

Technisch is het mogelijk om BKSY te koppelen aan de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+). Hierbij moet in ieder geval rekening gehouden worden met hoge koppelkosten en een lange doorlooptijd. Belangrijker is dat de KB over een technische koppeling geen positief advies heeft afgegeven. Redenen hiervoor zijn de privacy policy, onduidelijkheid over het businessmodel voor bibliotheken en de effecten voor leenrecht. De KB geeft aan, zolang deze zaken niet duidelijk zijn, niet in de positie te zijn om mee te werken aan een koppeling met de NBC+’.

Advies

Op basis van de in 2016 opgedane eigen ervaringen en het negatieve advies van de KB omtrent de koppeling met de bibliotheekcatalogus, heeft de Bibliotheek aan den IJssel besloten de app nog wel aan te bieden via de website, maar er geen tijdsinvestering meer in te doen.

Eén van de mogelijkheden van BKSY is het delen van boeken. Wij adviseren bibliotheken altijd eerst te starten met het opzetten van een fysieke community. Vervolgens kan de behoefte aan digitale ondersteuning van deze community in kaart gebracht worden. Op basis van de functionele eisen kan er dan een oplossing, mogelijk toch de app BKSY, voor gezocht worden.

Informatie

Meer informatie over de pilot is op te vragen bij Mariëlle Post van Bibliotheek aan den IJssel via M.Post@bibliotheekaandenijssel.nl

Meer nieuws