Vervallen wettelijke vakantiedagen

Vervallen wettelijke vakantiedagen

Om te voorkomen dat werknemers straks onbedoeld vakantiedagen kwijtraken, kun je hen adviseren om vakantiedagen op te nemen vóór 1 juli. Voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gelden verschillende vervaltermijnen.

De wet bepaalt dat er bij een fulltime dienstverband twintig wettelijke vakantiedagen worden toegekend. Daarnaast zijn er bij een fulltime dienstverband vijf bovenwettelijke vakantiedagen toegekend in de cao Openbare Bibliotheken. 

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het opbouwjaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een ander regime. Deze verjaren namelijk na een periode van vijf jaar.

Een uitzondering geldt overigens voor werknemers die 'redelijkerwijs' niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Je kunt met hen afspreken om de vervaltermijn te verlengen. 

Voor meer informatie

Je salarisadministrateur

Meer nieuws