Voor de eerste keer: Naar buiten!

Voor de eerste keer: Naar buiten!

Op 22 november heeft een groep van eenentwintig medewerkers van elf verschillende Zuid-Hollandse bibliotheken in Rotterdam een stadswandeling gemaakt langs drie innovatieve hotspots. Met als doel dat deze veelal al geïnspireerde collega’s ook geïnspireerd blijven en zodoende hun positieve bijdrage aan de bibliotheekorganisatie voortzetten.

Na de aftrap in de Bibliotheek op het station Rotterdam Centraal, een innovatieve plek binnen onze sector, zijn Heilige boontjes en Blue City bezocht. Het was de bedoeling vooral buiten de bibliotheeksector te gaan kijken.  

Heilige boontjes is een reïntegratieproject in de vorm van een horecavoorziening. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder meer ex-gevangenen, worden geholpen hun leven weer in een opwaartse spiraal te brengen. Met een persoonlijk verhaal leverde de bedrijfsleider, zelf een ex-crimineel, het overtuigende bewijs van de kracht van Heilige boontjes.

Blue City is, gevestigd in het voormalige tropisch zwemparadijs Tropicana, een verzameling sociale ondernemingen die producten maken van of met behulp van restproducten van andere ondernemingen binnen of buiten Blue City. Om maar wat te noemen: tafels van oude meerpalen, schoenen van afgedankte mango’s en zwammen kweken op koffieprut.

Tijdens de borrel in Aloha, ook onderdeel van Blue City en dus met verantwoorde snacks, hebben we plenair de eerste ideeën in de groep opgehaald. Eén daarvan is de bibliotheek veel meer inzetten als een plek om het publiek met duurzame productinnovaties in contact te brengen. En natuurlijk voelde de groep de verantwoordelijkheid ook de bibliotheken zelf (nog) duurzamer te maken.

Deze Naar buiten! werd georganiseerd door Olga van Reede (De Boekenberg) en Paul Adels (Bibliotheek Rotterdam). De volgende stadswandeling, volgend voorjaar, wordt weer door twee andere Zuid-Hollandse collega’s georganiseerd. Dick van Tol van Probiblio zorgt voor ondersteuning en is daarmee de constante factor.

Kijk ook naar het videoverslag van Nuria van der Meijde van De Boekenberg.

Meer nieuws