Voorjaarsschoonmaak Makkelijk Lezen Plein!

Voorjaarsschoonmaak Makkelijk Lezen Plein!

Op 7 juni organiseerde Probiblio weer de tweejaarlijkse landelijke Studiedag MLP/4you!. Een prachtige dag met 120 blije bezoekers en sprekers! Mooi programma, prima locatie en heerlijk weer. Alle ingrediënten waren aanwezig om de voorjaarsschoonmaak te starten in het lokale Makkelijk Lezen Plein en daarmee weer fris de zomer in te gaan. 

We werden wakker geschud door Kees Vernooy, kregen een goed voorbeeld uit Haarlemmermeer, een duidelijke uitleg over hoe dyslexie in het hoofd werkt, en maakten kennis met aaibaar voorlezen oftewel het Kwispellezen en kregen de nieuwe MLP communicatiematerialen en het inspiratiedocument gepresenteerd. Zie hieronder de top vijf van alle veranderingen. De after-lunch-dip werd bestreden door aan het werk te gaan in subgroepen met Yoleo, Superboek, de collectie voor PO en VO, ouderbetrokkenheid en de leesomgeving. Edward van de Vendel sloot grappig en inspirerend af met de Tijgerleesboeken (zonder AVI - Hoera!). Tot slot ontving iedereen een (cool)tas, want al die vernieuwde Makkelijk Lezen Pleinen zijn (c.q. worden) natuurlijk supercool! De presentaties die gedeeld mogen worden staan hieronder. 

Top 5 vernieuwd
Makkelijk Lezen Plein:

  1. Nieuw kleurrijk logo
  2. Inspiratiedocument voor de front-office (Klantreis MLP)
  3. Nieuwe communicatiemiddelen, zoals bestanden voor banners, posters en webteksten
  4. Doorleeslijstjes voor kinderen die èindelijk een leuk boek hebben gelezen…, wat adviseer je daarna?
  5. Schema alle ontwikkelingen 2016-2018 (zie hieronder met alle links!)

N.B. De website www.makkelijklezenplein.nl is aangepast. De doelgroepen ‘kinderen’ en ‘jongeren’ (zoeken niet op deze site) en de verouderde database zijn verwijderd. De database was voor collectioneurs handig om de collectie te kunnen saneren. In overleg met de NBD zal gezocht worden naar een alternatief voor de overzichtslijsten.

Presentaties Studiedag

Downloads, activiteiten en informatie

Voor iedereen

Voor front-office

Voor leesconsulenten in dBos

Meer nieuws