De NVD zijn begonnen! Voorlezen, kijken, luisteren en spelen met de Prentenboek TopTien 2020

De NVD zijn begonnen! Voorlezen, kijken, luisteren en spelen met de Prentenboek TopTien 2020

Van 22 januari tot en met 1 februari 2020 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats! Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Tijdens de campagneperiode zijn er in het hele land voorleesactiviteiten, ook in de bibliotheek. Maak gebruik van ons inspiratiedocument bij het opzetten van activiteiten rondom de Prentboek TopTien 2020. In aanloop naar De Nationale Voorleesdagen kun je ook gebruik maken van de kant en klare materialen in onze communicatietoolkit.

De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen en het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Ook een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind is een belangrijk voordeel van voorlezen. De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen tussen zes maanden en zes jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van drie jaar oud, dat een kinderdagverblijf bezoekt. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Prentenboek TopTien

Onderdeel van deze campagne is het Prentenboek van het Jaar en de bijbehorende Prentenboek TopTien. Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks gekozen door een jury van jeugdbibliothecarissen. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en voor verwerking in hun spel. Veel bibliotheken organiseren een jaarlijks inspiratiemoment rondom de Nationale Voorleesdagen voor pedagogisch medewerkers en/of kleuterleerkrachten. Vaak bevat zo'n inspiratiemoment een presentatie van de Prentenboek TopTien.

Voorlezen, kijken, luisteren én spelen!

Probiblio heeft een publicatie samengesteld met een uitwerking per boek ter inspiratie. Voor het huidige aanbod is er voortgeborduurd op het aanbod van afgelopen jaar. Nieuw dit jaar is dat de uitwerking per boek multimediaal is ingestoken: er worden nu ook tips gegeven voor het gebruik van filmpjes, apps en liedjes in introductie- en verwerkingsactiviteiten. Gebruik het document als basis voor bibliotheekactiviteiten, of deel direct met kinderopvanglocaties en kleuterleerkrachten. Door pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten kennis te laten maken met de Prentenboek TopTien, kun je hen inspireren om de boeken in te zetten in de groep of in de klas.

Communicatietoolkit voor bibliotheken 

Probiblio heeft ook een toolkit ontwikkeld, met kant en klare content voor verschillende communicatie-uitingen rondom De Nationale Voorleesdagen. Met behulp van een praktisch communicatieplan bepaal je zelf hoe je deze het beste kunnen inzetten voor jouw bibliotheek.

Meer informatie over De Nationale Voorleesdagen: www.nationalevoorleesdagen.nl

Meer nieuws