Voorproefjes Erfgoedlijnen

Voorproefjes Erfgoedlijnen

De Provincie Zuid-Holland heeft zeven erfgoedlijnen benoemd. Het doel hiervan is onder andere om het prachtige erfgoed uit de provincie onder de aandacht te brengen bij een grotere groep mensen. Ook bibliotheken kunnen hier een rol in spelen door het verhaal te vertellen. Om dit op een juiste en snelle manier te kunnen doen stelde Probiblio voor Zuid-Hollandse bibliotheken een informatiepakket samen genaamd ‘Voorproefjes’.

Elke Bibliotheek kan rond een zelfgekozen thema een voorproefje organiseren. De Bibliotheek bedenkt en voert samen met een erfgoedinstelling een activiteit uit gericht op een vooraf bepaalde doelgroep. De deelnemers ontvangen een voucher om vervolgens ook naar het 'echte erfgoed' te gaan. Dat wil zeggen dat zij een bepaalde locatie of instelling gratis mogen bezoeken!

Dit jaar is de pilot ‘Voorproefjes’ uitgevoerd bij de Openbare Bibliotheek Den Haag. De samenwerking betrof de Bibliotheek, Erfgoedhuis Zuid-Holland, het Haags Gemeentearchief, Probiblio en Buitenplaats Hofwijck. Naast lunchlezingen over landgoederen in de Bibliotheek gericht op de klassieke doelgroep zijn er zeer succesvolle activiteiten bedacht om kinderen te bereiken. Bijvoorbeeld de workshop ‘Bouw je eigen zonnestelsel’. In Hofwijck woonde namelijk ooit de grote natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens. Deze activiteit leverde voldoende aanknopingspunten op voor het werken met 21e Eeuwse Vaardigheden want in minecraft of 3D bouwen kan natuurlijk ook. Na afloop van dit voorproefje kregen de kinderen een voucher om met hun ouders naar het echte Hofwijck te gaan. Super spannend natuurlijk! Bekijk het programma tot juni 2018.

  • Voor bibliotheken die geen prioriteit hebben bij Erfgoed kunnen de ‘Voorproefjes’ een uitstekend middel zijn om hun doelen te bereiken.
  • Uiterst geschikt voor 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheid gericht op jeugd en kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden en vluchtelingen. 

Heb je een interessante Erfgoedinstelling in de buurt die graag wil samenwerken, ‘Voorproefjes’ is de oplossing! 

Bekijk hier de factsheet. Voor meer informatie neem je contact op met Peter Spuij, pspuij@probiblio.nl of Erik Reuvers, ereuvers@probiblio.nl.

Meer nieuws