Vragenlijst samenwerking Bibliotheek en voortgezet onderwijs nu beschikbaar

Vragenlijst samenwerking Bibliotheek en voortgezet onderwijs nu beschikbaar

Meten is weten!

Een jaarlijks onderzoek over de samenwerking tussen bibliotheken en VO-scholen (bijvoorbeeld binnen de Bibliotheek op school VO) is heel zinvol om te beoordelen of de beoogde doelstellingen zijn behaald. En daarnaast is het nuttig om inzicht te krijgen in welke onderdelen en bouwstenen van de samenwerking gerealiseerd zijn. Vraag kosteloos de vragenlijst aan die Probiblio heeft ontwikkeld!

De vragenlijst is een vervolg op de nulmeting die vorig jaar is aangeboden, maar kan hier ook los van worden ingevuld. Als een Bibliotheek aan het begin van het schooljaar de nulmeting heeft ingevuld, dan kunnen twee metingen naast elkaar worden gelegd om te zien of de geformuleerde doelen zijn bereikt. Daar kunnen dan weer actiepunten voor de toekomst uit voortvloeien.

Je kan er ook voor kiezen de vragenlijst door bibliotheek en school afzonderlijk in te laten vullen. Op basis daarvan kun je met de school een gesprek voeren over hun tevredenheid ten aanzien van de dienstverlening.

Meer nieuws