Wat is het effect van non-formele bibliotheekprogramma's?

Wat is het effect van non-formele bibliotheekprogramma's?

Hoe meet je het effect van het informele en non-formele aanbod van de Bibliotheek?

Subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners willen de ‘opbrengst’ van het aanbod weten; zij willen gegevens en meting van het bibliotheekaanbod. Ook intern is verantwoording noodzakelijk voor het uitzetten van bibliotheekbeleid en het maken van strategische keuzes. Probiblio zet in een nieuwe publicatie de informele, non-formele en formele volwasseneneducatie op een rij mét de opties om het effect van het aanbod van de bibliotheek te meten. Het aanbod van de Bibliotheek is niet niveau verhogend. Wél draagt het bij aan taalverbetering, taalonderhoud, sociale activering en zelfvertrouwen van deelnemers. Lees hier het rapport!

Informatie: Thomas Bersee, tbersee@probiblio.nl

Meer nieuws