Webinar: 'Samen aan de slag voor (digi)taalvaardige werkzoekenden en werknemers'

Webinar: 'Samen aan de slag voor (digi)taalvaardige werkzoekenden en werknemers'

In 2019 lanceerden de Bibliotheek, Randstad en Probiblio een samenwerkingsproject voor het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden van flexwerkers in Noord- en Zuid-Holland. Hoe ziet die samenwerking er precies uit, wat zijn de successen tot nu toe en waar liggen de kansen voor bibliotheken die nog niet zo'n samenwerking hebben? Deze vragen stonden centraal op 16 maart tijdens het webinar 'Samen aan de slag voor (digi)taalvaardige werkzoekenden en werknemers'.

Het doel van de bijeenkomst was de 44 deelnemers (bibliotheken en POI's) te informeren over het project en te enthousiasmeren om eenzelfde soort samenwerking op te zetten in hun eigen werkgebied. In dit project bespreken Randstad-medewerkers het belang van basisvaardigheden met medewerkers en flexwerkers. Randstad verwijst hen wanneer nodig door naar de bibliotheek waar zij met behulp van cursussen hun taal- en digitale vaardigheden kunnen verbeteren.

Anne-Marie van der Poel (Adviseur Basisvaardigheden bij Probiblio) trapte het webinar af door de opzet van het project toe te lichten. Het eerste jaar bestond vooral uit het leren kennen van de belangen van de verschillende partijen. In 2020 werden de eerste pilots opgestart. Ellen Peters (Randstad- intercedent bij Probiblio) vertelde daarna hoe Randstad-medewerkers dankzij het project hebben geleerd om laaggeletterdheid te herkennen. Er is inmiddels veel aandacht bij Randstad voor het belang van basisvaardigheden. Daarnaast kent Randstad het aanbod van de bibliotheek en neemt het actief mee in het scholingsaanbod.

Voor de meeste bibliotheken kan het interessant zijn om ook zo'n samenwerking met Randstad op te zetten. Het aanbod van de bibliotheek krijgt een grotere bekendheid en je krijgt meer inzicht in de leerbehoefte van de flexwerkers. Eén van de bibliotheken die al samenwerkt met Randstad is Bibliotheek Zoetermeer. Fatiha Ben Allal (voorheen Coördinator Digi-Taalhuis bij deze bibliotheek) liet via een van tevoren opgenomen filmpje weten: ''Ik ben heel blij met deze samenwerking, want hierdoor kunnen we zowel taalvragers als uitzendkrachten helpen een stapje verder te komen.''

Vervolgens konden bibliotheken de kansen die zij zelf zien bij zo'n samenwerking live via de brainstormtool Mentimeter doorgeven. Bibliotheken waren enthousiast en noemden onder anderen ''vergroten bereik'', ''nieuwe doelgroepen'' en ''skillsgericht leeraanbod''. Aan het einde van de webinar was er uiteraard nog ruimte voor vragen. En die werden gesteld! Er waren zo veel vragen dat er binnenkort een FAQ volgt! Kortom: het was een inspirerende bijeenkomst.

Meer weten?

Lees hier meer over het samenwerkingsproject bibliotheek & Randstad. Voor vragen neem je contact op met Adviseur Basisvaardigheden Anne-Marie van der Poel of met Ellen Peters (Randstad Probiblio).

Meer nieuws