Weer vier jaar subsidie voor de Airport Library

Weer vier jaar subsidie voor de Airport Library

Het ministerie van OCW heeft voor een periode van vier jaar opnieuw subsidie toegekend voor de Airport Library: de bibliotheek op Amsterdam Airport Schiphol. De vestiging biedt een multimediaal aanbod, waarmee passagiers van over de hele wereld kennis kunnen maken met onze cultuur. Probiblio zorgt voor de exploitatie, het Nederlands Letterenfonds is formeel verantwoordelijk.

De bibliotheek heeft als doel om met name de buitenlandse transferreizigers, die op Amsterdam Airport Schiphol overstappen, met de Nederlandse cultuur te laten kennismaken. De collectie bestaat uit Nederlandse literatuur vertaald in zo’n veertig verschillende talen – geleverd door het Nederlands Letterenfonds – en (foto)boeken over de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Daarnaast zijn er wisselende fysieke en digitale presentaties. Er wordt momenteel gewerkt aan de terugkeer van muziek in de collectie en de ontwikkeling van een digitale wereldkaart met beelden en informatie over uitingen van onze cultuur in het buitenland.

Hoge waardering

Airport Library is te vinden op de Holland Boulevard, het verblijfsgebied voor intercontinentale reizigers. In dit gebied zijn ook dependances van het Rijksmuseum en NEMO te vinden. 

De bibliotheek is al vanaf de opening een zeer gewaardeerde voorziening op de luchthaven en trekt in een normaal jaar enkele honderdduizenden bezoekers.

Tien jaar Airport Library

Airport Library startte in 2010 als samenwerking tussen bibliotheekorganisaties en Amsterdam Airport Schiphol. De bijzondere bibliotheek genereerde meteen veel nationale en internationale aandacht en won de verkiezing van beste nieuwe luchthavenvoorziening wereldwijd.

De verantwoordelijkheid voor Airport Library lag tot en met 2014 bij Probiblio, toen ook al met subsidie van OCW. Het Nederlands Letterenfonds was de belangrijkste inhoudelijke partner. Vanwege een grootscheepse verbouwing op Schiphol sloot de bibliotheek om in de zomer van 2017 weer in geheel nieuwe vorm te openen. Deze versie, grotendeels opgebouwd uit zo’n 6.000 afgeschreven boeken van Nederlandse bibliotheken, werd ontwikkeld door CPNB en wederom gefinancierd door OCW. Per 1 januari 2020 is de formele verantwoordelijkheid voor Airport Library overgenomen door het Nederlands Letterenfonds. Probiblio zorgt sinds juli 2019 weer voor de exploitatie.

Word jij ‘Airport librarian’?

De dagelijkse zorg voor de bibliotheek op Schiphol is handen van vier gepensioneerde bibliotheekmedewerkers. Dit team kan nog versterking gebruiken! Je kunt je hiervoor aanmelden bij Dick van Tol (dvtol@probiblio.nl).

Meer weten?

Kijk op www.airportlibrary.nl of neem contact op met Dick van Tol, Projectleider Airport Library via 06 304 79 080 of dvtol@probiblio.nl. 

Meer nieuws