Westfriese bibliotheken gecertificeerd met keurmerk Goed Geregeld

Westfriese bibliotheken gecertificeerd met keurmerk Goed Geregeld

De Westfriese bibliotheken hebben na een jaar hard werken het NOV-keurmerk  Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. Zij zijn hiermee de derde bibliotheek in Nederland die dit keurmerk krijgt. Dinsdagavond 14 januari is het bijbehorende certificaat feestelijk uitgereikt aan directeur-bestuurder Chantal Trigallez. Het was voor de bibliotheek een mooie gelegenheid om ook een aantal jubilerende vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld wordt uitgegeven aan organisaties die het werken met vrijwilligers professioneel hebben ingericht en daarmee dus goed geregeld. Het certificeringstraject start met een aanvraag bij het NOV, Patform Vrijwillige Inzet, voor het behalen van het keurmerk.

Certificeringstraject

Via het NOV wordt de bibliotheek gekoppeld aan een adviseur. Deze organiseert een bijeenkomst met vrijwilligers en medewerkers van de bibliotheek om aan de hand van de Zelfevaluatie een analyse te maken wat er al goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. In deze analyse wordt op strategisch en operationeel niveau naar het vrijwilligerswerk gekeken. Als alle verbeterpunten opgepakt zijn kan de bibliotheek opgaan voor het keurmerk. De adviseur toetst de voortgang op de verbeterpunten aan de hand van digitale bewijslast en in een gesprek met vrijwilligers en medewerkers. Een eindbeoordelaar kent op het grond van de bevindingen van de adviseur het keurmerk toe.

Dit traject hebben de Westfriese bibliotheken succesvol doorlopen en daarom gaf het certificaat Goed Geregeld de organisatie op het onderdeel Vrijwilligers in de bibliotheek certificering een vrijstelling.

Ga voor meer informatie naar de website van het NOV.

Interview met Westfriese bibliotheken

Voor Tineke Meesters en Marian Blom van de Westfriese Bibliotheken stond 2019 in het teken van het Goed Geregeld-certificeringstraject. Het behalen van het keurmerk is een mooie aanleiding voor een interview met deze beleidsmedewerker en coördinator. Ook directeur-bestuurder Chantal Trigallez reageert.

Voorlichtingbijeenkomst Certificeringstraject Goed Geregeld

Voor bibliotheken die belangstelling hebben voor het certificeringstraject organiseert Probiblio op 5 maart 2020 een voorlichtingsbijeenkomst, met een NOV-adviseur, coördinator Westfriese Bibliotheken en Probiblio-adviseur. Nu alvast meer weten? Neem dan contact op met Maaike Verhoeven, 06-36223399.

Meer nieuws