Whitepaper Communitybuilding rondom bibliotheken

Whitepaper Communitybuilding rondom bibliotheken

Structureel een verbinding aangaan met een specifieke doelgroep

Drie bibliotheken vormden in 2017 samen met Probiblio en Bureau Bind communities om dit te bewerkstelligen. Een groep ouderen vanuit het Tablet café, moeders van jonge kinderen in de Boekstart leeftijdscategorie en jonge liefhebbers van het Young Adult genre maakten via deze andere weg (hernieuwd) contact met de Bibliotheek. Weten hoe ze dat deden?  We delen de ervaringen en lessons learned van de pilot Communitybuilding rondom bibliotheken in deze whitepaper.

Download de whitepaper Communities

Meer informatie via Jet Govers, jgovers@probiblio.nl

Meer nieuws