Verlengde inschrijving! Win een social sofa! Doe mee met jouw project!

Verlengde inschrijving! Win een social sofa! Doe mee met jouw project!

Welke bibliotheek heeft het beste innovatieve idee? Doe mee met de wedstrijd en schrijf jouw project voor 1 augustus in! 

Social Sofa’s in alle provincies

In 2017 starten de negen POI’s een gezamenlijk project: ‘Win je eigen Social Sofa!’. We roepen bibliotheken op om hun lokale, innovatieve projecten in te dienen en daarmee in aanmerking te komen voor een Social Sofa. 

Hoe kunnen bibliotheken meedoen?

Projecten van de Bibliotheek die aan de belangrijkste criteria: -samenwerking binnen de wijk, - innovatiekracht én de mogelijkheid tot verbreding of opschaling voldoen, kunnen ingediend worden bij de POI in de eigen provincie. Een jury bepaalt welk project de Social Sofa wint. De winnaars worden in de zomer bekend gemaakt. Nominaties moeten uiterlijk 1 augustus ingediend worden.

Persmoment bij onthulling door gedeputeerden

Op 4 december 2017 om 16.00 u worden (zoveel mogelijk tegelijkertijd) de bankjes onthuld door de gedeputeerde van alle 12 provincies. Een prachtig persmoment om jouw bibliotheek en jouw project lokaal/regionaal in de spotlights te zetten. Ook landelijk willen we persaandacht genereren, dat wordt vanuit SPN geinitieerd. 

Wat is een Social Sofa?

Een Social Sofa is een huiselijke betonnen bank, met steeds een andere afbeelding, die ergens in de openbare ruimte geplaatst wordt. Het doel van de plaatsing van de bank is om mensen in de buurt te verbinden, de leefbaarheid van een wijk verbeteren en de sociale verbondenheid tussen bewoners een impuls geven. Social Sofa’s wordt (onder andere door opleidingsinstituut TIAS) gezien als schoolvoorbeeld voor sociaal en cultureel ondernemen. 

SPN kiest voor dit project omdat het samen vormgeven en plaatsen van de banken uitstekend past bij de nieuwe functie van de bibliotheek als spin in het web bij het verbinden van mensen, instellingen en lokale kennis. 

Social Sofa Tour

Na plaatsing van de sofa’s wordt een reisgids gepubliceerd met daarin alle winnende projecten. De Social Sofa Tour is een tour langs innovatieve plekken in Nederland waar de bibliotheek een rol in speelt als initiator of verbinder. 

Doe ook mee! Probiblio nodigt alle Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken van harte uit hun projecten in te dienen via deze link. 

Dit project is een initiatief van SPN. Eén van de doelstellingen voor 2017 is het initiëren, stimuleren en verbreden van een aantal innovatieve projecten in het land. Daarbij wordt aangesloten bij wat er al is en staat het delen van kennis, het verbinden en het verbeteren centraal.

Meer nieuws