Winnaars Social sofa-wedstrijd zorgen voor provinciale bibliotheek-innovaties

Winnaars Social sofa-wedstrijd zorgen voor provinciale bibliotheek-innovaties

Eén landelijke wedstrijd, twaalf provinciale winnaars en één moment waarop de winnende bibliotheken hun prijs gelijktijdig krijgen uitgereikt. Op maandag 4 december om 16.00 uur onthullen gedeputeerden van de provincies of andere hoogwaardigheidsbekleders op twaalf locaties in Nederland een prachtige 'social sofa'. Dit betonnen huiskamerbankje staat symbool voor verbinding tussen bewoners en leefbaarheid in de wijk. De twaalf bibliotheken laten met hun prijswinnende innovatieve projecten zien hoe zij hieraan bijdragen. 

Het idee hiervoor ontstond op een bènkske (= Brabants voor bankje) in Tilburg. Het SPN-bestuur bezocht in januari het Tilburgse atelier van de kunstenares, de ontwerper van deze bankjes, ook wel social sofa's. Een prachtig initiatief dat heel goed past bij de Bibliotheek van nu. Het bestuur besloot dan ook ter plekke om er een provinciale wedstrijd van te maken. De bibliotheken kozen onderling welk project het beste bij het idee achter deze bankjes past. De prijs: een speciaal voor de gelegenheid ontworpen social sofa. 

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Veel bibliotheken deden schreven hun project in. De winnende projecten moeten:

  • De samenwerking in de wijk bevorderen
  • De innovatiekracht versterken
  • De mogelijkheid bieden tot verbreding of opschaling

In augustus boog een deskundige jury zich over alle inzendingen. Dit was geen makkelijke taak! Er waren veel mooie projecten, maar er is per provincie één project als winnaar gekozen. Eind 2017 staat er bij elke winnende Bibliotheek een prachtige, met mozaïek ingelegde, social sofa! Onder de foto lees je welke dit zijn.

1      Provincie Groningen

Biblionet Groningen: Een tent, kratten vol boeken, leuke spelletjes en een heleboel lol. Dat is het project De VakantieVoorleestent in het kort. Tijdens de zomervakantie zetten de medewerkers van Bibliotheek Veendam en Pekela elke woensdagavond een tent op in een (volks)wijk of -buurt. Ze zorgen voor leuke boeken, spelletjes en voorleesmomenten en creëren daarmee ontmoeting, uitdaging en verrijking voor oud en jong! 

2    Provincie Drenthe

Bibliotheek Klazienaveen: Een samenwerkingsproject met het Esdalcollege Klazienaveen, vmbo. Doel: leesbevordering en informatievaardigheden. Leerlingen van klas 2 maken kennis met verschillende soorten prentenboeken en stellen een digitaal prentenboek samen. De resultaten worden aangeboden aan een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het project staat voor de samenwerking tussen school, Bibliotheek en kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

3    Provincie Friesland

Bibliotheek Mar en Fean, Sint Nicolaasga: Een verbindende schakel in het dorp? Maeykes Bibliotheek! In Sint Nicolaasga is de Bibliotheek een unieke samenwerking aangegaan met Maeykehiem, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, om een collectie voor bewoners van Sint Nicolaasga en omliggende dorpen in de buurt te behouden. 

4    Provincie Gelderland

De Bibliotheek Veluwezoom: Kunst voor Elkaar verbindt actieve en minder mobiele ouderen met elkaar rond verschillende aspecten van kunst en cultuur: beeldende kunst, muziek en verhalen. Actieve ouderen worden getraind om zelfstandig minder mobiele ouderen te ondersteunen bij het uitoefenen van kunst en cultuur. 

5    Provincie Overijssel

Stichting Bibliotheek Losser, onderdeel van Stichting Fundament: De Bibliotheek Losser gaat in 2018 nog intensiever samenwerken met partijen in de gemeente Losser. Al deze organisaties bevinden zich straks onder één dak. In het nieuwe openbare Kulturhus neemt de 'Bibliotheek 3.0' een nog nadrukkelijker plek in binnen de gemeente. Ze vormt als het ware de ruggengraat in de samenwerking. Stichting Fundament c.q. de Bibliotheek in Losser is een plek van ontmoeting en verbinding, waar de bewoners niet meer omheen kunnen. 

6    Provincie Flevoland

Bibliotheek Lelystad: In Mensen Maken de Buurt denkt de Bibliotheek met (wijk)partners mee over hoe bewoners zelf hun idee kunnen realiseren. De gemeente ondersteunt de uitvoering van ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waaraan bewoners zelf bijdragen. Stichting Samen en Sociaal en de Bibliotheek voeren een pilot uit met basisschool De Optimist om de ouderparticipatie te verhogen en de betrokkenheid van kinderen en hun ouders met de buurt te vergroten. Ouders worden aangemoedigd om meer voor te lezen en worden gemotiveerd om geestelijk en lichamelijk gezond te zijn en blijven. Met de pilot worden allochtone ouders bereikt die normaal niet bereikt worden. 

7    Provincie Brabant

Bibliotheek De Kempen: Jong en Oud door heden en verleden: steeds meer gemeenten willen een 'dementie-vriendelijke' gemeenschap worden en starten hiervoor activiteiten op. Bibliotheek De Kempen is in veel gemeenten van haar werkgebied een partner in de dementievriendelijke regie- of stuurgroep en heeft samen met een van de groepen een Dementheek ontwikkeld. Activiteiten die bijdragen aan kennisdeling en taboedoorbreking vormen ook onderdeel van de Dementheek. 

8    Provincie Limburg

SCHUNCK* Bibliotheek: SCHUNCK* heeft in 2017 een nieuwe programmering geïntroduceerd voor de vestingen in Heerlen: Uur van de Buurt. Hierin gaat het om ontmoeten en leren van elkaar, gekoppeld aan thema's of inwoners van de wijk. Inwoners kunnen thema's inbrengen, informatie delen, van elkaar leren en er is tijd voor koffie en een praatje. Zo leren zij buurtgenoten kennen met een interessante hobby, kennis of beroep. Het doel is laagdrempelige toegang tot kennis en cultuur, dicht bij huis, rondom thema's die passen bij de buurt. De programmering sluit aan bij de bibliotheekfuncties lezen, leren en informeren. 

9    Provincie Noord-Holland

Bibliotheek Heiloo: Er was eens... Taalhuis Heiloo. Nieuwsgierig naar de verhalen van een ander? Wie de taal kent, heeft toegang tot alles. Taal verbindt mensen en culturen. Op de social sofa kunnen de inwoners van Heiloo hun verhalen met elkaar delen. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat iedereen de taal voldoende beheerst. Bibliotheek Heiloo biedt daarom met het Taalhuis Heiloo een plek waar mensen kunnen werken aan hun vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij doet dit samen met Stichting Welzijn Heiloo en JAR opleidingen en wordt ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven. De social sofa wordt geplaatst in de geborgenheid van de Witte Kerk. 

10  Provincie Zuid-Holland

Bibliotheek Katwijk: Op dinsdagmiddag organiseert Bibliotheek Katwijk de taalhuismiddag. Vijftig tot zestig mensen komen eerst lezen in de leeskringen en daarna praten in het taalcafé. De koffiepauze is het moment waarop deze mensen van allerlei nationaliteiten elkaar spreken. Het taalhuis verbindt mensen en groepen mensen en daar beleven zij veel plezier aan. 

11  Provincie Utrecht

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen: Concept Dorpskamer Het Raakvlak biedt een laagdrempelige en waardevrije plaats waar inwoners samenkomen voor ontmoeting, ontspanning, educatie en dagbesteding. De Dorpskamer ondersteunt het dagelijks leven en individuele behoeften, en vormt een mix van zorg, welzijn, onderwijs, informatie, kennisuitwisseling en cultuur. Vanuit een uitnodigende ruimte worden organisaties en cliënten uitgedaagd om (samen) initiatieven te ontplooien. De Dorpskamer sluit aan bij de Maatschappelijke Agenda en draait om zelfredzaamheid, participatie en sociale cohesie bij de inwoners.

12  Provincie Zeeland

Bibliotheek Oosterschelde: Begin 2016 is de transitie gestart van het bibliotheekwerk in de gemeente Reimerswaal. De vijf vestigingen van Bibliotheek Oosterschelde werden omgevormd tot één grote regionale Bibliotheek en vier Bieb in de buurt-punten; locaties met een kleine collectie en waar mensen gereserveerde materialen kunnen afhalen. De hoofdvestiging is inmiddels gerealiseerd in Kruiningen. De vier Bieb-punten zijn geplaatst in de vestigingen van Zorggroep Ter Weel in Krabbendijke, Yerseke, Rilland en Hansweert.

 
Voor meer informatie 

Probiblio, Silvia Settels, tel. 06 43 07 71 40, e-mail ssettels@probiblio.nl 

Meer nieuws