Zet eens een nieuwe bril op! Volg én bepaal ‘De Nieuwe Leest’!

Zet eens een nieuwe bril op! Volg én bepaal ‘De Nieuwe Leest’!

Met de aanpak 'De Nieuwe Leest' willen Probiblio en diverse ‘bibliotheekinnovators’ uit Noord- en Zuid-Holland zorgen voor 'new business' voor bibliotheken. De aanpak moet uiteindelijk tot nieuwe ideeën en concepten en misschien wel nieuwe business cases, waarmee bibliotheken hun voordeel kunnen doen. In samenhang hiermee organiseren we op 10 december een beleidsdebat. Kom én bepaal ‘De Nieuw Leest’!

De gedachte achter deze aanpak is dat de bibliotheek meer vanuit eigen kracht naar zichzelf kijken. Tijdens dit proces onderzoeken ze welke dienstverlening zou kunnen worden toegevoegd aan het huidige pallet. Er wordt hierbij niet gedacht vanuit het bestaande curriculum van bijvoorbeeld lezen en schrijven, basisvaardigheden, ontmoeting en debat, etc. Het gaat er bij 'De Nieuwe Leest' juist om dat de bibliotheek voortborduurt op (nieuwe) ervaringen die de bibliotheek de laatste jaren al heeft ondergaan. Denk aan de CD’s-Uitleen/Muziekweb, de speel-o-theek, vrijwilligerscentrale voor de gemeente, administratieve ondersteuning vanuit de Belastingdienst, etc.

Kortom: 'De Nieuwe Leest' is een co-creatief proces door (het personeel van) de bibliotheek om te komen tot nieuwe producten en diensten die ingezet kunnen worden op aangrenzende bibliotheekthema’s. Nieuwe thema’s vanuit de overheid (bijvoorbeeld het sociaal domein en de burgerdienstverlening) of het bedrijfsleven.

Estafette Thinking
De aanpak is gebasseerd op de methode 'Estafette Thinking'. Een volledige 'Estafette Thinking' brainstorm bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste deel van brainstormen is het zoeken naar alle mogelijke oplossingen: het divergeren of uiteen gaan. Het tweede deel van de brainstorm is het kiezen en selecteren van de beste ideeën: het convergeren of bij elkaar brengen. 'Estafette Thinking' voltrekt zich in een langere periode, op meerdere verschillende momenten en door nieuwe (groepen) mensen. Het eindresultaat is één of meer goede en uitgewerkte ideeën.

Stand van zaken 'De Nieuwe Leest'

Op basis van de ideeën uit voortgaande jaren verkennen we innovaties langs twee lijnen:

  1. Nieuwe doelgroepen, nieuwe producten
  2. Nieuwe samenwerkingspartners (en de kansen die dat oplevert)

Recent heeft het Estafette Thinking geleid tot het idee dat de sector zich meer zou moeten inlaten met outdoor events en festivals (1) en sport (2). Over beide thema’s wordt verder nagedacht en worden de mogelijkheden onderzocht door studenten van SPECO Sportmarketing Fontys en NHTV/Breda University.

Onderzoek naar Story Event Building

Bibliotheken organiseren binnenshuis veel event-achtige activiteiten, maar nog niet zoveel búiten de bibliotheek. Kiki Kolarevic heeft dat onderzocht in het kader van een afstudeerproject 'International Leisure & Event Management' aan Breda University (NHTV). De vragen die in het onderzoeksrapport naar voren komen zijn: 'Is er behoefte om als bibliotheek actief te zijn met 'outdoor events' voor specifieke doelgroepen?’ Ten eerste bij bibliotheken zelf, maar ook bij potentiële partners. Waar liggen de kansen? Wat vindt onze ‘fan-doelgroep’ (ouders met kinderen van 6-12 jaar) ervan? Hoe bouw je als bibliotheek een 'outdoor event'/festival op? En kunnen we daan een nieuwe business case van maken?

Beleidsdebat 'de bibliotheek en outdoor-events'. Kom ook en praat mee!

Over dit onderwerp en de uitkomsten van het rapport van Kiki Kolarevic praten we verder tijdens het beleidsdebat op 10 december 2019 in de Bibliotheek in Capelle aan den IJssel. Het thema van het beleidsdebat is: ‘De bibliotheek en Story Event Building’. Check de flyer en kom ook!

We werken tot eind 2019 verder aan een onderzoek naar de samenwerking en een mogelijk nieuw aanbod in samenwerking met sportorganisaties. Als de resultaten daarvan bekend zijn, delen we die vanzelfsprekend in het netwerk.

Meedoen aan De Nieuwe Leest?

Zet die nieuwe bril op en praat mee over de nieuwe kansen die er voor het grijpen liggen voor de bibliotheek. Denk en brainstorm over de opbrengsten van het 'Estafette Thinking' tot nu toe, of vibreer verder op een andere gedachte. Meld je aan voor het innovatieproces 'De Nieuwe Leest' bij René Kronenberg (rkronenberg@probiblio.nl) of Karen Bertrams (kbertrams@probiblio.nl).

 

 

 

 

Meer nieuws