Zoek en vind een boek met de Wegwijspaal

Zoek en vind een boek met de Wegwijspaal

Bibliotheek Noordwijk en Probiblio starten gezamenlijk een pilot waarin we testen of kinderen tussen de 9 en 12 jaar meer en andere boeken gaan lezen als ze op een speelse manier worden verleid naar een thematische collectie. Dat doen we met de Wegwijspaal.

Voor kinderen is zoeken in een bibliotheekcatalogus niet voldoende uitdagend. Een catalogus kan goed helpen bij het zoeken naar een gerichte titel, maar minder om te inspireren. Dat komt omdat kinderen de woorden die zij zelf in hun hoofd hebben, niet terug zien in de catalogus. Ook sluit de manier van zoeken niet aan bij hun beslisgedrag en zijn ze geneigd meer boeken te lenen van iets dat ze al kennen.

'Het zal wel druk worden daar bij die paal!'

Chatbot helpt met het vinden van een boek

De Wegwijspaal helpt kinderen een boek vinden dat bij ze past. Het is een 3 meter hoge paal in Las Vegas-stijl en staat op een centrale plek in de bibliotheek. De paal bevat een rode button die als eye catcher kinderen trekt en uitnodigt om op te drukken. Dit triggert een chatbot die een vraaggesprekje met het kind aangaat. Allereerst vraagt de chatbot naar hun naam, zodat het een persoonlijk gesprek wordt.  De bot toont zes thema’s met een overeenkomstig pictogram: Verliefd, Actie & avontuur, Sport, Grappig, Dieren en Spannend.

Het kind maakt een keuze en wordt vervolgens geleid naar de betreffende kast met boeken over het thema. De pilot moet uitwijzen of een speelse manier van boeken ontdekken bijdraagt aan meer interesse in lezen en lenen.

Testpanel positief

Voorafgaand aan de ontwikkeling hebben 30 kinderen het design, bijbehorend concept van de paal en de vragen van de chatbot getest. Zo zorgden we ervoor dat de chatbot begrijpelijke tekst gebruikt voor kinderen en dat het hen aanspreekt. De kinderen geven aan dat het verrassende ontwerp van de paal en er onverwacht tegenaan lopen bij binnenkomst, hen het gevoel geeft dat er iets te beleven valt. Vooral de kinderen die zeiden dat ze de bibliotheek, lezen en boeken saai vinden, zijn positief verrast. Ze vinden het grappig dat ze door de chatbot met hun eigen naam worden aangesproken.

'Dit is echt anders.'

'De paal helpt echt vinden.'

Als tip geven de kinderen dat de bibliotheek meerdere palen kan plaatsen, verspreid over de bibliotheek. Ook hebben ze voorkeur voor een korte vragenlijst, omdat ze langzamer lezen.

'Als het boek dan ook echt leuk is helpt de paal wel, ja.'

Start pilot

Tijdens de kinderboekenweek wordt de paal officieel in gebruik genomen met een feestelijke opening in Bibliotheek Noordwijk. De daarop volgende drie maanden halen we de resultaten op. We zijn heel benieuwd welke inzichten en leerpunten de pilot gaat opleveren. De resultaten worden in december met het netwerk gedeeld.

Doe ook mee

Voor het derde jaar voeren we vanuit Probiblio het project Digitaal Lokaal uit. In dit project krijgen bibliotheken de kans een innovatief idee te piloten met als doel klantervaringen te verbeteren en de bibliotheek te professionaliseren. De bibliotheek fungeert als proeftuin voor de rest van het netwerk. Slaagt een pilot, dan schalen we het idee op naar een volwaardig product voor meerdere bibliotheken. Twee voorbeelden van een geslaagde pilot zijn de BiebApp waarmee je zonder abonnement toch materialen kan lenen en de app Wolk waarmee gedichten tot leven worden gebracht.

Heb je een idee en mag jouw bibliotheek in 2022 de proeftuin zijn, stuur je aanmelding dan naar marketingadviseur Gré van Brakel, of via 06 12 98 50 50.

Dit artikel hoort bij onze campagne De effectieve bibliotheek. Probiblio zet zich in voor een gestroomlijnde en effectieve bibliotheek. De komende weken besteden we extra aandacht aan deze activiteiten. Lees meer op de pagina De effectieve bibliotheek.

Meer nieuws