Save the date: Zuid-Hollands Cultuurdebat

Save the date: Zuid-Hollands Cultuurdebat

Op 14 maart 2019 organiseren zes provinciale instellingen het Zuid-Hollands Cultuurdebat. 

In aanloop naar de Statenverkiezingen gaan kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts in gesprek over maatschappelijke kansen en (politieke) ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Hoe kunnen we samen werken aan een cultureel rijk Zuid-Holland waar iedereen meedoet en zich betrokken voelt? Hoe kan cultuur optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven, de economie, de leefomgeving, het zelfbewustzijn en de toekomst van onze provincie? Kunnen cultuureducatie, cultuurparticipatie en erfgoed de innovatieve kracht van Zuid Holland versterken? Wat zijn de kansen en wat de obstakels?

Zuid-Hollands Cultuurdebat 
14 maart 2019
16:00 – 18:00 uur
OPEN, Vesteplein 100 in Delft

Met een inspirerende inleiding door Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld & Geluid). De gespreksleiding is in handen van Patrick van der Hijden (Angl). 

Hou deze website in de gaten voor meer informatie over het programma en de sprekers.
 
Het Zuid-Hollands Cultuurdebat wordt georganiseerd door:
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Jeugdtheaterhuis
Kunstgebouw
Popunie
Probiblio
SEOP

Meer nieuws