2018: Kennis delen Basisvaardigheid

Essentieel voor de ontwikkeling van eigen beleid zijn het delen van best-practices en het uitwisselen van kennis. In werkgroepen, kenniscirkels en met persoonlijk advies hebben bibliotheken en Probiblio elkaar ondersteund bij het maken van keuzes. Zeker weten dat je niets gemist hebt in 2018? Bekijk hieronder het overzicht van documenten, factsheets en best-practices.

Alle Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken richten zich met hun dienstverlening op kwetsbare groepen. Samen met partners hebben de bibliotheken een groeiend aanbod van programmering en materialen. Dit beslaat de hele breedte van het sociaal domein waarbij de taal en digitale vaardigheden ondersteunend zijn aan thema’s Gezin, Gezondheid, Werk & Inkomen en E-overheid.
In werkgroepen, kenniscirkels en met persoonlijk advies hebben bibliotheken en Probiblio elkaar ondersteund bij het maken van keuzes.

Bekijk hieronder het overzicht van documenten, factsheets en bast-practices.


Werkgroepen Taalnetwerk Zuid-Holland

Werkgroep Effectmeting

Werkgroep Bedrijven en basisvaardigheden

Werkgroep Taalvrijwilligers en taalcoaching

Leeskringen laaggeletterden

Beleid

Bijeenkomsten 2018; verslag van kennisdelen

Blog 'De Maatschappelijke Bibliotheek spreekt met…'

Good-practices Noord-Hollandse Bibliotheken

6x Bijblijven
Nieuwsbrief de Maatschappelijke Bibliotheek; actief voor de kwetsbare burger – 6x per jaar (scroll naar beneden)

Probiblio denkt graag met je mee als je wil sparren over de documenten, keuzes maken, implementatie of bereiken van doelgroepen.