Bedragen voor minimumloon 2018

Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van nieuwe bedragen minimumloon die gelden in 2018. De informatie is aangevuld met factsheets, onder meer over de veranderingen in het minimumloon voor werknemers en over het minimumjeugdloon.

Minimumloonleeftijd

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Stukloon

Per 1 januari 2018 veranderen de regels voor werknemers die stukloon krijgen. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, leggen werknemer en werkgever vooraf vast in het contract. Als een werknemer stukloon krijgt, moet hij gemiddeld minstens het minimum­loon verdienen tijdens de uren dat hij aan het werk is.

Extra uren

Voor extra uren (ook wel meerwerk genoemd) moet de werkgever vanaf 1 januari 2018 gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Een werknemer maakt extra uren als hij meer werkt dan in zijn contract staat of als hij meer uren werkt dan de werkweek telt in de branche of organisatie.

Meer informatie Rijksoverheid