Binden en boeien van donateurs

Als je vrienden geworven hebt, is het belangrijk om ze aan de bibliotheek te blijven binden. Je wilt natuurlijk een hechte relatie opbouwen! Wat moet je hiervoor doen, waar hebben de vrienden van de bibliotheek behoefte aan? Ze dragen je dan wel een warm hart toe, maar zijn niet voor niets geen lid van de bibliotheek. Uit het Handboek Friendraising van Vera Peerdeman hebben we tien ‘regels’ gehaald die belangrijk zijn bij het behoud van vrienden.

Tien regels

  • Creëer wederzijds vertrouwen: wees eerlijk over wat er met de bijdrage van de vriendschap gebeurt. En vertel hoe blij je met de vriendschap bent!
  • Vind raakvlakken en gedeelde interesses: mensen worden niet voor niets vriend van de bibliotheek. Probeer uit te vinden wat mensen beweegt om vriend van de bibliotheek te worden en speel hierop in.
  • Wees sympathiek: geef de vrienden ook eens een extraatje als dank voor hun vriendschap, het liefst zo persoonlijk mogelijk. Je geeft je eigen vrienden toch ook wel eens een cadeautje?
  • Stel positiviteit centraal: benadruk hoe fijn de vriendschap met de bibliotheek is en hoe die gewaardeerd wordt. Maak ook dit persoonlijk.
  • Verplaats je in de belevingswereld van de ander: wat zouden vrienden leuk vinden om te weten of krijgen van de bibliotheek?
  • Geef de ander een goed gevoel: bedank de vrienden voor hun vriendschap door hen te laten zien hoe goed hun donatie is terechtgekomen. Stuur bijvoorbeeld foto’s of een, door een medewerker geschreven, verslag van een activiteit.
  • Luister met onverdeelde aandacht: ook dit heeft te maken met het in kaart brengen van de behoefte van de vrienden. Zorg dat je hun behoefte kent, dan voelen zij zich gehoord en zijn ze eerder geneigd om te blijven.
  • Investeer tijd in het opbloeien van de vriendschap: het behouden van vrienden is echt een tijdsinvestering, maar deze verdient zich in de loop van de tijd terug doordat vrienden loyaal worden en eerder bereid zijn hun donatie langer voort te zetten.
  • Erken het belang van de ander: waarom steunt een vriend de bibliotheek? Speel hierop in. Het is dus belangrijk de verschillende belangen die vrienden kunnen hebben goed te kennen.
  • Zie het niet als een trucje, maar wees oprecht: zie vrienden niet alleen als ‘extra verdienste’, maar ook als volwaardige deelnemers aan de bibliotheek. Ze komen weliswaar geen boeken lenen, maar zijn op hun eigen manier betrokken bij de bibliotheek en het is belangrijk dit niet uit het oog te verliezen.

In de praktijk

In de praktijk is het lastig om al deze tips toe te passen. Dat komt soms door tijdgebrek, geldgebrek of andere oorzaken. Ons advies: neem kleine stappen, probeer verschillende dingen uit. Het hoeft niet allemaal in één keer en in één keer goed. Probeer in ieder geval je vrienden op de juiste manier te raken, ze aan te spreken op het juiste gevoel, zodat het voor de hand ligt om zich te binden aan de bibliotheek. De focus ligt bij vrienden meestal op de lange termijn, dus speel hierop in. En richt je op de donaties in de vervolgjaren, in plaats op die van het eerste jaar. En zoek contact als de vriend binnenkort weer zijn jaarlijkse donatie over zal maken. Hij weet dat je hem niet vergeten bent!

Meer lezen?

Handboek Friendraising, 21 strategieën om vrienden duurzaam aan je organisatie te binden. Door Vera Peerdeman.

 

 

Ook aan de slag? Probiblio ondersteunt je graag

Neem contact op met Hannah Jansen, tel. 023 55 46 288, e-mail hjansen@probiblio.nl. Zij gaat graag met je in gesprek over dit onderwerp.

Lees ook

Crowdfunding
Voorbeelden vriendenabonnement
Interessante cases