BOZH en SOOB: e-mailadressen niet meer in de BCC

De bibliotheken in de SOOB en het BOZH en Probiblio zijn overeengekomen om in e-mailberichten met niet-vertrouwelijke informatie aan meerdere medewerkers van één of meer bibliotheekorganisaties de e-mailadressen niet in het BCC-veld op te nemen, maar in het Aan-veld.

Het doel van deze afspraak is het verzorgen van een adequate informatievoorziening voor alle betrokken medewerkers. De praktijk wijst uit dat er efficiënter gewerkt kan worden als alle medewerkers die een e-mailbericht ontvangen, weten wie over de gedeelde informatie beschikt. Dit voorkomt onnodig en onterecht doorzenden van informatie. Als een medewerker bezwaar uit op deze afspraak dan kan gekozen worden om die medewerker op te nemen in het BCC-veld.

Als deze situatie ontstaat, zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over hoe dat bijgehouden wordt, anders komt er van naleving waarschijnlijk weinig terecht. Juridisch gezien overigens wordt in deze situatie een afweging gemaakt tussen enerzijds het ‘gerechtvaardigd belang’ van de bibliotheken en Probiblio enerzijds, en de mate van nadelige gevolgen van de inbreuk op de privacy van de medewerker anderzijds.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar privacy@probiblio.nl.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.