De marketingplannen van Milet Verberne

Milet Verberne is marketing- en communicatiespecialist bij Bibliotheek Hoorn en verantwoordelijk voor de marketingstrategie (on- en offline), interne communicatie, PR, positionering en branding. Wij hebben haar een aantal vragen gesteld over haar plannen voor volgend jaar. Hoe gaat zij het marketingbudget besteden in 2019 en wat vindt ze opvallend in de bibliotheekbranche?

Wat wil je graag neerzetten met Bibliotheek Hoorn?
"Bibliotheek Hoorn als de ‘third place’ waar ontwikkeling voor iedereen mogelijk is. Middels onze kernwaarden, merkbelofte en ambities (ons kompas voor de toekomst) de bibliotheek met zijn nieuwe functies beter op de kaart zetten in Hoorn."

Wat speelt er bij jullie momenteel in de Bibliotheek?
"Heel veel! De nadruk ligt op dit moment vooral op het doorontwikkelen van de maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Daar liggen heel veel kansen! We zijn ons aanbod aan het uitbreiden met diverse activiteiten op dit gebied. Tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken hoe je de waarde die je toevoegt kunt meten en hard kunt maken naar de gemeente. Zodat het duidelijk wordt wat je functie is binnen de maatschappij, liefst ook meetbaar en dus bewijsbaar."

Heb je al een plan voor volgend jaar en waar ligt de focus?
"De focus ligt op klantbehoud en herpositionering van de bibliotheek. We zijn van het Huis van Boeken een Huis van Ontwikkeling geworden. Dit is een verandering die nog niet bekend is bij alle inwoners van Hoorn. Het is van belang dat wij onze maatschappelijke waarde meer uitdragen komend jaar."

Wat ga je met je budget doen?
"Mijn budget is verdeeld over een aantal speerpunten. Allereerst gaan we onze zichtbaarheid vergroten middels een corporate campagne. Hierbij pakken we ook een stuk imago-update mee. We kijken nog naar de vorm en uitvoering hiervan, de inzet van de middelen en de focusgroepen. Ook is er de intentie om een samenwerking aan te gaan met de lokale krant om meer de breedte van de bibliotheek onder het publiek zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld via een activiteitenkalender of -ladder, of in samenwerking met partners. We gaan volgend jaar ook een stap maken in digitalisering. We hebben nog geen digitale bewegwijzering, dus we gaan kijken hoe we dit verder kunnen trekken in onze uitingen in de stad."

Wat vind je opvallen in de branche en waar loop je tegenaan?
"De taak van de bibliotheek is verbreed, dit moeten wij nog veel meer naar buiten brengen. We zijn niet meer alleen het Huis van Boeken, maar bieden een veel breder aanbod tot ontwikkeling waarbij onze collectie de rode draad is in het geheel. We zijn nog steeds te bescheiden in het vertellen van ons verhaal en te veel naar binnen gericht. Onze taak is ons verhaal met iedereen delen. Tevreden klanten als ambassadeurs laten optreden en de nieuwe bibliotheek zo beter laten zien."

Hoe zie je je functie binnen de bibliotheek veranderen in de komende jaren?
"Waar mijn functie in het begin vooral gericht was op ledenwerving en -behoud, is dit enorm veranderd. Ik vind het vakgebied marketing ook enorm veranderd. Er zijn zoveel specialismes; van SEO, SEA en Content Marketeer tot Klantenonderzoek en Branding. Er is veel te doen nog, veel mogelijkheden."

Meer weten?
Wil je eens in gesprek met Milet? Ze is bereikbaar via mverberne@bibliotheekhoorn.nl.

November 2018

Lees ook

December 2018