Dubbelinterview over ervaringen met de Community Library: ‘Wij willen meer vanuit de vraag van de gemeenschap werken’

Carla Visser, directeur van Bibliotheek IJmond Noord en Winston Brandon, vestigingsmanager van Bibliotheek Haarlem Schalkwijk vertellen in een duo-interview over hun ervaringen met de Community Library.

Met welk idee zijn jullie begin 2019 ingestapt in het project en wat was jullie doel?

Winston: ‘Wij zijn in het project gestapt naar aanleiding van ons beleidsplan 2016-2020 genaamd het Nieuwe Hoofdstuk. Onze missie is om bij te dragen in de ontwikkeling van de inwoners van ons werkgebied. De Community Library is een mooie en effectieve vorm om als bibliotheek een positieve bijdrage te leveren.’
Carla: ‘Na jarenlange programmering met samenwerkingspartners waarbij de opkomst van het publiek soms heel gering was, wilden wij meer vanuit de vraag van de gemeenschap gaan werken. Dit houdt in dat we onze programmering beter laten aansluiten op waar de Beverwijker en de Heemskerker mee bezig zijn, maar ook het aangaan van samenwerkingen met bestaande community’s. Ons doel was het organiseren van activiteiten die beter bij ons werkgebied passen. Relevant(er) zijn dus!’

In hoeverre heb je dit doel bereikt? Of is het doel veranderd na opgedane kennis tijdens het project?

Winston: ‘Aan de hand van de kennis die is opgedaan tijdens het project, hebben wij meer structuur aan ons idee van een Community Library kunnen geven. We hebben een goed beeld van de diverse manieren waarop een Community Library tot uiting kan komen. En we hebben veel geleerd over de stappen die worden gevolgd om dit als doel te behalen.’

Wat is de belangrijkste verandering die jullie hebben doorgevoerd?

Winston: ‘Middels een regeling combinatie functionaris hebben wij van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een Community programmamaker aan te stellen.’
Carla: ‘We hebben geleerd en in de praktijk ondervonden dat het vinden van ambassadeurs van cruciaal belang is. Daarbij hebben we vastgesteld dat het de rol van de bibliotheek is om community’s en ambassadeurs te leren opsporen en hen facilitaire mogelijkheden aan te bieden. Je wil een huiskamergevoel voor ze creëren in de bibliotheek en ze voorzien van informatie, zodat de kennis van de community wordt vergroot.’

Carla, voorafgaande aan het project zijn jullie al flexibeler gaan werken. Sinds een aantal jaar programmeren jullie bijvoorbeeld slechts een maand vooruit. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Carla: ‘Vroeger legden wij onze programmering vast met een programmaboekje, voor een half jaar. Dat had grote nadelen: je kunt als bibliotheek niet aansluiten op actualiteiten en je moet heel ver van tevoren programmeren. Wij wilden hier flexibeler in zijn en daarom zijn we op maandagenda’s overgestapt. Een ander ondersteunend argument hierbij is dat het publiek steeds later kiest naar welke activiteit zij wil gaan.’

Welke community’s zijn er inmiddels aan jullie bibliotheek verbonden?

Carla: ‘We hebben twee community’s aan ons verbonden: één over duurzaamheid en één rond hiphop. De community gericht op duurzaamheid organiseert zelf activiteiten en betrekt hier andere groepen bij. De bibliotheek is hier zelf nog wel steeds bij aanwezig (we hebben zelf ook een taak in duurzaamheid) en de basis kan nog groeien, maar daar gaat dit jaar zeker verbetering in komen.
De community rond hiphop moet nog echt gaan functioneren als een community. Ook daar ligt een rol voor de bibliotheek!’

De Community Library is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, waar ligt voor jullie de focus?

Winston: Het creëren van een plek waar de mensen uit de wijk zich thuis voelen, een third place. Binnen onze bibliotheek willen we de mensen diverse voorzieningen aanbieden die hen helpen om zichzelf en anderen te ontwikkelen. Wij doen dit uiteraard al jaren door middel van onze collectie en programma’s. We willen een plek creëren waar dit ook tot stand komt door middel van gedeelde ervaringen.’

Wat zien jullie als de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren?

Carla: ‘Ik zie voor ons verschillende uitdagingen: het uitbouwen van onze huidige community’s en het opsporen en begeleiden van nieuwe community’s, het ondersteunen van medewerkers en het introduceren van een digitaal platform.’
Winston: ‘Het inbedden van bepaalde elementen van het Community Library gedachtegoed binnen zowel de organisatie als de werkgebieden, zodat dit een natuurlijk onderdeel wordt van onze identiteit.’

Lees ook:

Maart 2020