En de landelijke positionering dan?

Hoe staat deze lokale positionering dan in verhouding tot de landelijke positionering? En is het nog wel nodig om je eigen bibliotheek te positioneren als er toch al een landelijke positionering is? Het landelijke positioneringsstatement is een prima paraplu, maar zegt nog niets over het onderscheidend vermogen van jouw bibliotheekorganisatie. Aan deze eigen positionering kun je jouw eigen lokale kleur geven en heeft dus zeker meerwaarde. 

Positionering en landelijke campagnes

 De VOB is via Route2020 een traject ingegaan om de positionering en herkenbaarheid van de Bibliotheek te verbeteren. Daarbij is ingezet op de Bibliotheek als partner in persoonlijke ontwikkeling en als medeondersteuner van het gemeentelijke beleid. Dit is door vertaald naar landelijke marketingcampagnes met als doel imagoverbetering van de Bibliotheek. Dit zijn de campagnes met ‘de Bibliotheek maakt je rijker’ afsluiter/slogan. 

De merkessentie is:
De Bibliotheek, als inspirerende en motiverende ‘werkplaats’ voor persoonlijke ontwikkeling. 

Met de volgende positioneringsstatement:
De Bibliotheek® is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. De Bibliotheek stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast wil de Bibliotheek een ‘third place’ bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een moment van rust (‘time-out’) zoekt om informatie in wat voor vorm dan ook tot zich te nemen. Ontspannen, Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken vormen daarbij de kernbegrippen. De Bibliotheek is daarmee een speeltuin van kennis, prikkeling en ervaring voor ieder individu. De Bibliotheek opereert vanuit een onafhankelijke positie, is toegankelijk voor iedereen en stelt in alles wat zij doet het ontwikkelperspectief van mensen centraal. Daarmee draagt de Bibliotheek bij aan het welzijn van iedereen en levert meerwaarde aan de maatschappij. 

De landelijke positionering is generiek en als het ware over elke bibliotheekorganisatie heen te leggen. De lokale positionering laat juist weer meer zien hoe je je onderscheidt ten opzichte van de andere bibliotheekorganisaties en in jouw lokale situatie. 

Meer informatie?

Wil je graag eens doorpraten over de positionering van jouw bibliotheek? Neem contact op met onze marketingadviseurs via marketingadvies@probiblio.nl.  

Bekijk ook

Merkpositionering als kompas
Case: Vanuit interne kracht een sterk extern beeld opbouwen
Leerpunten pilot Positionering & Internal Branding

Maart 2018