Factsheet: dBoS en Boekstart onder de AVG

Bibliotheken en gemeenten werken op diverse wijzen samen rond het leveren van het Boekstartkoffertje. Ook de samenwerking tussen scholen en bibliotheken wordt op verschillende manieren vormgegeven. Het is belangrijk dat alle partijen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Er is een factsheet ontwikkeld met verschillende werkwijzen en aandachtspunten die je hierbij helpen.

De factsheet is onderdeel van de Bibliotheek op school-toolkit van de landelijke dBoS-organisatie en is zorgvuldig gecheckt door advocaten van advocatenbureau TRIP.

Download de factsheet

Een punt van aandacht is de relatie zoals die benoemd staat op pagina 4, kopje “Lidmaatschap schoolbibliotheek en Bibliotheek combineren”. In dit onderdeel lees je dat de bibliotheek en school beide verwerkingsverantwoordelijke zijn, en daarom ook geen verwerkersovereenkomst moeten afsluiten.
Ze moeten wel goed afspraken maken over het uitwisselen van persoonsgegevens. Hiervoor kun je dit bestand gebruiken. Dit Model Overeenkomst Gegevensuitwisseling is een vrij uitgebreid model, maar je kunt bepaalde onderdelen weglaten als je hierover geen afspraken wil maken. Je kunt het model ook gebruiken voor andere situaties waarin je afspraken met een andere verwerkingsverantwoordelijke partij wilt maken.

Overigens is het maken van afspraken tussen twee verwerkingsverantwoordelijken niet verplicht. Wanneer je het niet doet, dan geldt het normale wettelijke regime, dat zegt in de kern dat iedere partij verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Deze overeenkomst regelt dat in de kern ook, maar legt wel bepaalde taken/verantwoordelijkheden specifiek bij één partij neer en regelt wat zaken omtrent (beperking van) aansprakelijkheid.

Naast het maken van deze afspraken blijft het belangrijk dat betrokkenen (ouders) goed geïnformeerd zijn over hoe met de gegevens van de kinderen wordt omgegaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, neem contact op met Koen Baaij (privacy@probiblio.nl, 023-5546100).

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door jouzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.