Gebruikersonderzoek bibliotheekwebsites

Bezoek aan bibliotheekwebsite is vaak functioneel, homepages te vol.

Onlangs zijn 65 bibliotheekleden van 11 verschillende bibliotheken in individuele sessies bevraagd over en gemonitord (met behulp van speciale oogbewegingsapparatuur) op het gebruik van hun eigen bibliotheekwebsite. Belangrijke uitkomsten van dit gebruikersonderzoek zijn dat de website vooral functioneel gebruikt wordt, de homepage als te vol wordt ervaren en dat een goede menubalk met helder taalgebruik essentieel is.

Functioneel bezoek

Bezoekers komen niet om inspiratie op te doen. Ze komen voor functioneel gebruik zoals de openingstijden bekijken of om te reserveren of verlengen. Focus op deze toptaken en zorg ervoor dat deze boven de vouwlijn staan, oftewel dat ze zichtbaar zijn zonder te moeten scrollen. Na de functionele onderdelen van de site, scoren artikels over nieuwe aanwinsten en leestips het hoogst. Logische artikelen dus die je bij een Bibliotheek verwacht. Er is relatief weinig aandacht voor overige artikels.

Homepage te vol

De homepage wordt als ‘te vol’ ervaren en nauwelijks gelezen. Vaak logt men meteen in op de mijn menu-omgeving. Als men de homepage bekijkt, is dat vooral het gedeelte ‘boven de vouw’ en scrolt zelden verder naar beneden. De overige artikels worden dan ook nauwelijks gelezen. Een te lange homepage wordt als storend ervaren. Bedenk dus goed hoeveel artikels je op de homepage wilt tonen en welke artikels je bovenin plaatst op de best bekeken posities.

Menubalk essentieel

Uit de oogbewegingen van de respondenten blijkt verder dat de menubalk erg goed wordt bekeken. Logisch, als je bedenkt dat de bezoeker meestal op zoek is naar specifieke informatie. De menubalk wordt gelezen van links naar rechts, dus zet de meest gezochte opties, zoals de collectie, links. Voorkom vakterminologie en maak gebruik van meer aansprekende namen. Termen als ‘Speciaal voor’, ‘Ontmoeten’ of ‘Taalhuis’ vindt men vaag en onduidelijk. Gebruik ook het uitklapbare submenu, dat verduidelijkt wat onder die menuoptie te vinden is.

Afbeelding versus tekst

De eye-tracking sessies laten zien dat afbeeldingen sterk de aandacht trekken, maar dat het tekstje eronder of ernaast ook goed gelezen wordt. Zorg dus dat de tekst bij de afbeelding informatief is. Kijken doet kijken. Met andere woorden; als je een afbeelding hebt van iemand die ergens naar kijkt (in de richting van je tekst), kijk je als bezoeker automatisch mee. Te veel verschillende type beelden (foto’s en tekeningen) door elkaar wordt als rommelig ervaren.

Carroussel

De carrousel of tabbed banner op de homepage trekt veel aandacht, zowel door de positie als het wisselende beeld. Zorg dat daarin de belangrijkste boodschappen van de website zijn opgenomen. Houd het aantal onderwerpen bij maximaal 3-4.

Verhouding tot andere kanalen

Als primaire bezoekintentie voor de website werd functioneel gebruik genoemd, functies die ook steeds meer worden vervangen door de bibliotheekapp. Voor inspiratie over wat te bezoeken of lezen gebruikt men in eerste instantie andere kanalen, zoals de nieuwsbrief en social media, die dan vervolgens voor meer informatie doorverwijzen naar de website. Het is dus zaak om een goed plan te hebben over welke informatie je via welke kanalen verspreid en deze goed onderling te verbinden.

Dit usability onderzoek is uitgevoerd door Probiblio in samenwerking met onderzoeksbureau Ruijgrok.

Meer weten over het gebruikersonderzoek?

Wil je meer weten over de resultaten van het usability onderzoek, neem dan contact op met Monique van der Loo, e-mail mvdloo@probiblio.nl, tel/app 06 41 56 5514 of met Gré van Brakel, gvbrakel@probiblio.nl, tel/app 06 12 98 50 50

Bekijk ook

Zoekmachinemarketing in een notendop
Google Grants voor non-profitorganisaties
Wat kan ik uit Google Analytics halen?
De WAAS op je mobiel