Het vriendenabonnement: voorbeelden uit de praktijk

Vraag maar eens aan de mensen om je heen of zij lid zijn van de bibliotheek. Maar al te vaak hoor je (helaas) Nee als antwoord! Maar als je aan diezelfde mensen vraagt of zij de bibliotheek een warm hart toedragen, zijn de antwoorden onverdeeld positief. En dat biedt kansen voor de bibliotheek! Deze mensen vormen samen een grote groep potentiële ‘vrienden van de bibliotheek’. Vergeet de ouders van de kinderen die gratis abonnee zijn niet. Zij zijn een belangrijke doelgroep voor een vriendenabonnement.

Inmiddels zijn er bij twee bibliotheken pilots geweest om de ouders van jeugdleden te benaderen met een vriendenabonnement; een in Noord-Holland en een in Zuid-Holland.

De pilot

In Zuid-Holland is besloten om de ouders van de jeugdleden telefonisch een aanbod te doen om vriend te worden van de bibliotheek. Hierbij werd gerefereerd aan het feit dat hun kind lid was. De ouders kregen de mogelijkheid te kiezen uit een donatie van € 20,-, € 30,- of € 40,-. De bibliotheek in Zuid-Holland had een belbestand van 4.530 mogelijke donateurs. Hieruit zijn 102 vrienden van de bibliotheek geworven. Opbrengst € 2.220,-, kosten: € 2.733,-. De verdeling tussen de verschillende donaties was als volgt:

Donatie

Aantal personen

€ 20,-

89

€ 30,-

8

€ 40,-

5

 

 

 

 

 

 

 

In de bibliotheek in Noord-Holland werd het werven van vrienden gecombineerd met het werven van bibliotheekabonnees. Er werd een telemarketingactie opgezet en de ruim 2.500 ouders van jeugdleden werden gebeld met de vraag of zij abonnee van de bibliotheek wilden worden. Als zij dit niet wilden, kregen zij daarna het aanbod om vriend van de bibliotheek te worden. In deze actie werden nul vrienden geworven. De kosten van deze actie waren € 8.015,- en leverde wél 226 nieuwe leden op. De verdeling tussen de abonnementen was als volgt:

Abonnement

Aantal personen

Voordelig ontdekken (€ 22,-)

181

Lekker lezen (€ 38,-)

31

Eindeloos genieten (€ 56,-)

6

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn flink wat leden binnengehaald, maar de opbrengst was ‘slechts’ € 5.496,-, waardoor de kosten dus niet binnen één jaar werden terugverdiend. Als echter slechts de helft twee jaar of langer lid blijft, haal je de investeringskosten er wel uit. Het is dan belangrijk dat je acties opzet om deze mensen betrokken te houden. Helaas werden er nul vrienden geworven, terwijl dit wel een van de doelstellingen was.

Beide pilots zijn begeleid door medewerkers van Probiblio.

Wat hebben we geleerd?

De belangrijkste conclusies uit deze pilots:

  • Ouders zijn het meest geneigd om vriend te worden als hun kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 10 jaar oud zitten en de kans is groter als er twee of meer kinderen lid zijn van de bibliotheek.
  • Het lijkt geen goede combinatie te zijn om het werven van bibliotheekleden te combineren met het werven van vrienden.
  • Het werven van vrienden is niet direct rendabel. Het is de kunst om de vrienden langer dan een jaar als vriend te behouden, zodat de opbrengst hoger is dan de kosten.
  • Het lijkt zinvol om te segmenteren in het belbestand. In deze pilots was de enige segmentatie ‘ouders van kinderen tot en met 12 jaar’. Door verder te segmenteren, bijvoorbeeld door te kijken naar hoeveel kinderen er lid zijn of door segmentatie op postcodegebied kan er een beter afgestemd aanbod gedaan worden.

Tips & Tricks

  • Maak van tevoren een kosteninschatting: hoeveel kost het vriendenabonnement en hoeveel kost het om een donateur te werven (bij de bibliotheek in Noord-Holland kostte het bijvoorbeeld ruim € 27,- om een donateur te werven).
  • Het is verstandig de vrienden aan te bieden om per automatische incasso te betalen, maar ze moeten dan nog wel een formulier invullen in de bibliotheek. Dat kan een drempel zijn.
  • Het verdient aanbeveling om contact te houden met de vrienden van de bibliotheek, om hen zo te behouden als vriend. Zie hierover verderop in deze nieuwsbrief het artikel over het behouden en blijven boeien van vrienden.

Ook aan de slag? Probiblio ondersteunt je graag

Neem contact op met Hannah Jansen, e-mail hjansen@probiblio.nl. Zij gaat graag met je in gesprek over dit onderwerp.

Lees ook

Crowdfunding
Friendraising
Interessante cases