Hoe doen andere bibliotheken dat?

Ben jij ook zo benieuwd hoe jouw marketingactiviteiten zich verhouden tot die van andere bibliotheken? Wij krijgen hier regelmatig vragen over. Daarom hebben we een oproep gedaan aan de marketeers van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken om te delen hoe zij dit oppakken.

Operationeel of strategisch?

Iets meer dan de helft van de bibliotheken gaf aan te werken met zowel een (strategisch) meerjarenplan als een (operationeel) marketing jaarplan. Andere bibliotheken werken alleen met een jaarplan. De vorm van het jaarplan varieert van een uitgebreid operationeel plan tot een jaarplan op één A3-vel. Eén bibliotheek gaf aan dat er geen apart marketingplan is, maar dat dit onderdeel vormt van het totale jaarwerkplan.

Plannen maken in november

Heb je je marketingplan voor 2019 al af? De maand november is blijkbaar de maand waarin bibliotheken druk bezig zijn met hun plannen voor het nieuwe jaar. Enkele bibliotheken geven aan (idealiter) in de zomer al te starten met de globale planning voor het nieuwe jaar.

Hier sturen bibliotheken op

Op de vraag waar bibliotheken in het marketingplan 2019 vooral op sturen, kwamen uiteenlopende antwoorden:

 • Meer doelgroepgericht gaan werken werd als speerpunt voor 2019 benoemd. En dan niet alleen vanuit de marketing, maar organisatie breed (bijv. programmeren).
 • Het profileren van de bibliotheek richting de doelgroepen, maar ook richting gemeenten en samenwerkingspartners, komt regelmatig terug.
 • Het gebruik van de (producten van) de bibliotheek is ook een belangrijk speerpunt waarop bibliotheken sturen.
 • Een bibliotheek gaf aan dat de focus is verschoven van werving naar behoud. Ook bij een andere bibliotheek wordt alleen nog ledenwerving ingezet op specifieke doelgroepen.

Focusdoelgroepen Jeugd en Kwetsbare burgers

De helft van de bibliotheken geeft aan met focusdoelgroepen te werken. Waar de focus dan precies op ligt, verschilt per bibliotheek en per werkgebied. De jeugd komt standaard terug als focusdoelgroep, waarbij de één dit afbakent als 0 tot 3 jaar en anderen als 0 tot 12 jaar. Ook de kwetsbare burgers (taalleerders, digisterker, etc) komen standaard terug als focusdoelgroep. Andere focusdoelgroepen zijn Jongeren, Ouders van kinderen, Senioren, Huidige leden, Organisaties in het sociale domein en Eigen medewerkers. De andere helft van de bibliotheken werkt (nog) niet met focusdoelgroepen.

Waar zien we de uitdaging voor 2019 en verder?

Op de vraag waar ze de grootste uitdaging voor hun bibliotheek (en/of de branche) zien voor de komende jaren, zitten de antwoorden veelal rond het relevant blijven en je ook zo weten te profileren. Als grootste uitdagingen worden genoemd:

 • Relevant zijn en blijven voor zoveel mogelijk doelgroepen.
 • Transitie van de bibliotheek zichtbaar maken, er heerst nog een verouderd beeld (onder m.n. niet-leden).
 • Doelgroepgericht blijven denken, vanuit de hele organisatie.
 • Een meer klantgerichte bibliotheekbranche (in plaats van productgedreven).
 • De kwetsbare doelgroepen bereiken.
 • De Jeugd (0 t/m 12 jaar) bereiken. Het gewenste bereik is nog niet overal behaald.
 • Digitale verbeterslag en meer online marketing.
 • Blijven vernieuwen en uitbouwen binnen de beschikbare tijd.

Marketingteam van 1,8 fte

Gemiddeld hebben de bibliotheken (die hun gegevens hebben gedeeld) 1,8 fte voor marketingcommunicatie beschikbaar. Vanzelfsprekend lopen de antwoorden hierbij sterk uiteen, afhankelijk van de grootte van de betreffende bibliotheek, binnen de marge 0,1 tot 6 fte.

Marketingbudget per jaar

Ook het marketingbudget is sterk afhankelijk van de grootte van de bibliotheek en het werkgebied. Wat opvalt, behalve kreten als “te weinig!”, is dat sommige bibliotheken met een flexibel marketingbudget lijken te werken. Er zit nog wat (marketing)budget verstopt in verschillende projecten of het kan aangevraagd worden bij het managementteam.

Het gemiddelde van de aangeleverde jaarbudgetten is € 43.400,- voor marketing en communicatie. Daarbij zit er een groot verschil (een factor 35) tussen het laagste en het hoogste budget.

Meer informatie of sparren?

Dit artikel is een samenvatting van de input van acht bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland.

Wil je meer informatie of eens sparren over het opstellen van jouw marketingplan? Je mag ons altijd bellen, mailen of appen.

Monique van der Loo, marketingadviseur, mvdloo@probiblio.nl, tel. 06-4156 5514.

November 2018

Lees ook:

December 2018