Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Onze samenwerkingspartners in het onderwijs hebben te maken met een vaste set gegevens die zij moeten vastleggen over leerlingen. Dit is recent vastgesteld door het ministerie van OCW na een internetconsultatie, waarbij het doel is om leerlinggegevens flexibeler te kunnen gebruiken.

Wat staat er in de lijst?

De lijst beschrijft de gegevens van vier systemen die binnen het onderwijs gebruikt worden. Het gaat om een set met basisgegevens (identificerende gegevens, opleidingsgegevens, resultaatgegevens, bijzondere basisgegevens), vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens. De lijst gaat niet over gegevens die scholen in andere systemen vastleggen, zoals het leerlingvolgsysteem.

Je vindt hier de volledige lijst. De gegevens uit de vier systemen worden gedeeld met het schoolbestuur, samenwerkingsverband van scholen, DUO, het ministerie van OCW, en het CBS. Een beperkt deel van de gegevens komt ook beschikbaar voor onder andere SVB, UWV, Belastingdienst, GGD, de Onderwijsinspectie, en twee ministeries – om doelen te dienen van die organisaties, zoals controle op de leerplichtwet, het afgeven van schooladviezen, regelingen rond studiefinanciering, risicoprofilering, en budgettering. (bron)

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar privacy@probiblio.nl.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.