Impressie Kenniscirkel Piëzo-methodiek

13 februari 2018, Den Haag

Op hoog niveau – de tiende etage van de bibliotheek Den Haag – en met een hele goede opkomst werd dinsdag 13 november de Piëzo-methodiek gepresenteerd. Breed kijken naar mensen, uitgaan van hun kwaliteiten en behoeften, warm doorverwijzen en een uitgebreid volgsysteem staan centraal in de vijf fases van Piëzo.

Piëzo is begonnen is in Zoetermeer en nu opgenomen in het groeiprogramma van het Oranjefonds om de methodiek overdraagbaar te maken voor andere organisaties. Tevens is er subsidie beschikbaar voor organisaties die ermee willen gaan werken. Voor bibliotheken kan Piëzo een mooie methodiek zijn om hun rol in het sociale domein uit te breiden en te verdiepen. Dit zeker als het in de gemeente breed gedragen wordt en andere partners er ook mee werken.

Wat Piëzo voor mensen kan betekenen werd na de presentatie, door onder andere directeur Mirjam van Bijnen, door de verhalen van drie deelnemers geïllustreerd. Zij vertelden elk hoe zij gedurende een aantal jaar door de Piëzo -methodiek ondersteund zijn in hun ontwikkeling. Piëzo begeleidde hen bij het weer onder de mensen komen tot zinvol werk na pensionering.

De aanwezige bibliotheekmedewerkers stelden zeer uiteenlopende vragen; van principieel tot heel praktisch. Wanneer zit de bibliotheek op de stoel van het welzijnswerk? Hoe kun je met respect voor elkaars grenzen en identiteit samen werken om zo optimaal te ondersteunen?

De Bibliotheek Oostland gaf een presentatie over het Taalhuis en de toepassing van de Piëzo -methodiek bij het ondersteunen van taalvragers en taalvrijwilligers. Door het hanteren van de 'Fases' ziet de bibliotheek waarbij zij mensen verder kan helpen.
Ten slotte was er een demonstratie van het Piëzo –deelnemersvolgsysteem.

Meer informatie:

Download hier de presentatie.