Inburgering 2019: hét moment voor gesprek over inburgering

Bibliotheken ondersteunen nieuwe Nederlanders bij het (informeel) leren van de taal en basisvaardigheden. Ook op het gebied van ontmoeting en debat, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is de bibliotheek een belangrijke partner voor inburgeraars. Tot zover niets nieuws onder de zon! Maar wist je dat inburgering vanaf 2020 weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt? Een uitgelezen moment voor gesprekken met het netwerk!

Vanaf 2020 valt inburgering weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit staat te lezen in de plannen voor de nieuwe inburgeringswet. Een uitgelezen moment dus om met je gemeente(n) en inburgeringspartners in gesprek te gaan over vernieuwing van de samenwerking. Bovendien is het ook een goed moment om de samenwerking binnen de bibliotheek tussen de collega’s basisvaardigheid en mediawijsheid een impuls te geven.

Hieronder een lijst met hulpmiddelen en tips om je hierbij te ondersteunen.

1. De fotostrip*

Om zowel gemeente, partners én nieuwkomers in Nederland bekend te maken met de mogelijkheden van de bibliotheek is door Rijnbrink een mooie fotostrip ontwikkeld. De fotostrip ‘Welkom in de Bibliotheek’  is te gebruiken tijdens het gesprek met de partners over de mogelijkheden van de bibliotheek. Maar ook bij het Taalhuis, bij de VoorleesExpress, bij het tekenen van participatieverklaringen in de bibliotheek en bij rondleidingen voor vluchtelingen en statushouders. De fotostrip is in veel talen verkrijgbaar. Zowel in het Nederlands als in het Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea) en Dari (Afghanistan).

*Ter inspiratie stuurt Probiblio aan alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland de fotostrip ‘Welkom in de Bibliotheek’ in verschillende talen. Deze is in week 49 met de vervoersdienst ter attentie van de specialist basisvaardigheden toegestuurd.

Bekijk hier de digitale versie:

2. Digisterker voor vluchtelingen

Attendeer je gemeente op de aanpak die Digisterker heeft geschreven bestemd voor statushouders die al wonen in hun nieuwe gemeente. De aanpak is in nauwe samenwerking met bibliotheken en Vluchtelingenwerk Nederland ontwikkeld.

3. Pilot ‘DigiD en internetveiligheid voor statushouders in het AZC’

Vijf bibliotheken doen mee aan de pilot om nieuwe statushouders, al vóór vestiging in een gemeente, te informeren over de digitale overheid. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn het aanvragen van een eigen DigiD, hoe deze beheerd moet worden en uitleg voor de statushouders om veilig gebruik te kunnen maken van internet.
De trainingen worden gegeven in de bibliotheek of op een AZC, en worden begeleidt door een bibliothecaris en/of iemand van Vluchtelingenwerk én in samenwerking met een tolk.

Begin 2019 wordt de pilot afgerond en weten we meer over de vervolgstappen.

4. Oefenen.nl

Hoera! Heko! Hurra! Je kunt Oefenen.nl vanaf nu ook vertalen in het Chichewa, Hausa of in het Fries! Om een  beeld te krijgen van de programma’s van Oefenen.nl is sinds kort Google Translate te gebruiken. Klik op de homepage op de Google Translate button, kies jouw taal en lees hoe Oefenen.nl werkt in je eigen taal. De programma’s blijven echter wél in het Nederlands. 

Meer weten?

Neem contact op met Elin Karlmark, ekarlmark@probiblio.nl 

We wensen je veel succes!