Klantreis aanmelden voor activiteiten

Met Bibliotheek AanZet is de klantreis rondom het bezoeken van activiteiten onderzocht. Vanaf het ontdekken van activiteiten bij de bibliotheek tot en met het aanmelden, deelnemen en delen van de ervaringen. Hiervoor zijn twaalf diepte-interviews gehouden met mensen die zich recent ingeschreven hadden voor een activiteit. Ook zijn ter plekke bezoekers ondervraagd bij activiteiten waarvoor geen inschrijving nodig was.

Hoofdinzichten

  • Aanbod, promotie en planning zijn niet altijd ingericht om meerdere doelgroepen aan te spreken
  • Stoffige imago houdt niet-leden tegen
  • Kleine prijs wordt geaccepteerd
  • Organisatie niet altijd professioneel
  • Deelnemers willen horizon verbreden
  • Sociaal aspect vaak even belangrijk als de activiteit zelf 

Belangrijkste kansvelden

De volgende klantreisfasen zijn op basis van de interviews als de belangrijkste kansvelden gedefinieerd:

  • Ontdekken: Hoe kunnen we een bredere doelgroep enthousiasmeren?
  • Ontmoeten: Hoe kunnen we het sociale aspect van activiteiten versterken?
  • Delen: Hoe kunnen we het aantrekkelijk maken om deelname aan een activiteit zo veel mogelijk te delen? 

Omzetten naar acties

Samen met de bibliotheek is er gebrainstormd over welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden naar aanleiding van dit klantreisonderzoek. Uit de interviews komen veel aandachtspunten en interessante haakjes waar de bibliotheek op in kan spelen. Soms met eenvoudige aanpassingen en soms zijn complexere veranderingen nodig, waarvoor meer inzet en tijd nodig zijn. De ideeën uit de brainstorm zijn daarom geprioriteerd van snel en effectief naar veel werk en minder effect. 

Bekijk de klantreis

Voor een uitgebreidere samenvatting van de customer journey en de belangrijkste leerpunten is het boekje ‘Drie klantreizen in kaart’ digitaal beschikbaar.

Wil je nog meer informatie over deze klantreis, de uitkomsten of hoe deze zijn vertaald naar actiepunten? Neem contact op met Monique van der Loo (mvdloo@probiblio.nl) of met de marketeers van Bibliotheek AanZet.

Bekijk ook