Klantreis schoolactiviteiten

DOK Delft wilde meer inzicht in de afwegingen, behoeften en pijnen van basisscholen rondom het deelnemen aan activiteiten van de bibliotheek. Hierbij is gekeken naar de klantreis vanaf het moment dat de plannen, thema’s en budgetten voor het nieuwe schooljaar worden opgesteld tot het moment dat de activiteit wordt geëvalueerd. Hiertoe heeft exploratief onderzoek met een focusgroep plaats gevonden, aangevuld met enkele telefonische interviews. 

Hoofdinzichten

  • Digitaal is vluchtig, fysiek biedt meer houvast (met betrekking tot overzicht aanbod bibliotheek)
  • De aansluiting op leerdoelen of thema’s in de klas spelen een leidende rol bij de keuze
  • Het budget is krap maar flexibel
  • Activiteiten doen betekent extra werkdruk voor leraren
  • Hoe verder weg, hoe meer geregel 

Belangrijkste kansvelden

Op basis van de uitkomsten uit de focusgroep en de interviews zijn de volgende klantreisfasen als de belangrijkste kansvelden gedefinieerd:

  • Afstemmen: Hoe kunnen we activiteiten van DOK Delft beter laten aansluiten op leerthema’s van basisscholen?
  • Organiseren: Hoe kunnen we de leerkracht ontzien in het organiseren van activiteiten bij DOK Delft?
  • Afreizen: Hoe kunnen we de leerkracht ontzorgen rond het vervoer naar een activiteit van DOK Delft? 

Omzetten naar acties

DOK Delft is enthousiast aan de slag gegaan om de inzichten uit deze customer journey waar mogelijk meteen voor het nieuwe schooljaar nog te vertalen naar mogelijke verbeteringen in hun aanbod richting scholen, de communicatie hierover en andere relevante verbeteringen. 

Bekijk de klantreis

Voor een uitgebreidere samenvatting van de klantreis en de belangrijkste leerpunten is het boekje ‘Drie klantreizen in kaart’ digitaal beschikbaar.

Wil je nog meer informatie over deze klantreis, de uitkomsten of hoe deze zijn vertaald naar actiepunten? Neem contact op met Monique van der Loo (mvdloo@probiblio.nl) of met de marketeers van DOK Delft.

Bekijk ook