Klantreis: Schoollezers

Bibliotheek Hoorn wil de dienstverlening beter aansluiten op de behoeften van schoollezers: middelbare scholieren die alleen vanuit extrinsieke motivatie boeken lezen. De bibliotheek is benieuwd hoe deze doelgroep naar hun dienstverlening kijkt, welke behoeften jongeren hebben en wat verbeterpunten zijn.

De belangrijkste inzichten

Twaalf kwalitatieve interviews met middelbare scholieren van 12 t/m 16 jaar met diverse opleidingsniveaus en achtergronden gaven meer inzicht. De drie belangrijkste zijn:

 1. Het kiezen en vinden van het juiste boek is moeilijk
  Een geschikt boek uitzoeken is moeilijk als je geen idee hebt waar je moet beginnen. Maar de manier waarop de bibliotheek boeken nu presenteert en de beschikbare zoekmethodes sluiten onvoldoende aan op de behoeften van de jongeren. En dat terwijl de mate waarin een boek schoollezers aanspreekt, bepalend is voor de algemene ervaring die deze jongeren hebben in de bibliotheek - én of ze daarna nog terugkomen. 
 2. Jongeren op de middelbare school hebben het gevoel dat ze het erg druk hebben; vrije tijd is schaars
  School kost jongeren veel tijd en energie. In vergelijking met de basisschool houden jongeren weinig tijd voor zichzelf over. En de vrije tijd die ze hebben, besteden ze liever aan het kijken van films en series. Dat ontspant ze meer dan het lezen van een boek. Niet alleen het lezen van een boek, maar ook het zoeken en ophalen van een boek in de bibliotheek voelt voor de schoollezer als een opgave.
 3. Schoollezers omschrijven zichzelf als 'geen boekentype'
  De schoollezer heeft zichzelf vaak afgeschreven als het om het lezen van boeken gaat. Schoollezers hebben weinig positieve ervaringen met lezen meegemaakt en zien het als vermoeiend en tijdrovend. De door docenten of ouders 'opgelegde' boeken, dragen niet bij aan een positieve leeservaring. 

 

"Ik heb werkelijk geen idee waar ik moet beginnen om een leuk boek te vinden." - Een schoollezer

 

Kijk voor de volledige klantreis en alle inzichten hier: 'De klantreizen van taalleerders, schoollezers en ouderen in kaart'.

 

Verbeterpunten

Aan de hand van deze inzichten werd een sessie georganiseerd waarin medewerkers van Bibliotheek Hoorn vanuit verschillende vakgebieden samen brainstormden over ideeën ter verbetering van de klantreis van schoollezers. Enkele ideeën die voortkwamen uit deze sessie:

 • Stimuleer en vergemakkelijk het delen van een mening over een boek. Bijvoorbeeld door het inrichten van twee vakken met 'aanrader/geen aanrader' bij het inleverpunt, of door het aanbieden van een format voor '1 woord-recensies';
 • Verbeter de samenwerking met scholen om beter aan te sluiten op de vraag die scholieren vanuit school krijgen. En om een relevanter aanbod voor jongeren samen te stellen;
 • Verzamel data om gerichter aanbevelingen te doen;
 • Bied een lijst met 'verslindbare boeken' aan;
 • Deel via Whats-app elke dag een tekst of hoofdstuk van een verhaal om lezen meer te integreren in het drukke leven van jongeren;
 • Betrek jongeren bij de (her)inrichting van de bibliotheek.

 

Aan de slag

Bibliotheek Hoorn heeft uit alle ideeën een aantal gefilterd waarmee ze op korte termijn aan de slag willen gaan.

 • Ze willen het kiezen en vinden van een boek in de bibliotheek aantrekkelijker en makkelijker maken door kleine aanpassingen in de bibliotheek door te voeren. Zo richt de bibliotheek suggestietafels in en werken ze aan een lijst met verslindbare boeken.
 • Netflix-collectie: Jongeren geven aan dat ze het fijn vinden om te weten waar een boek precies over gaat, voordat ze het lezen. Daarom lezen ze vaak boeken die verfilmd zijn. Juist als ze die film al gezien hebben. Veel Netflix-series zijn gebaseerd op boeken. Bibliotheek Hoorn heeft een speciale collectie aangeschaft van boeken waar een (Netflix-)serie van is. Ze zetten deze in een aparte kast op de jongerenafdeling.
 • Daarnaast wil de bibliotheek investeren in een betere, duurzame samenwerking met scholen. Momenteel brengt Bibliotheek Hoorn in kaart wat ze op dit gebied willen bereiken en wat daarvoor nodig is (in termen van uren, budget en kennis). Aan de hand van een beknopt meerjarenplan maakt Hoorn de komende tijd keuzes op dit gebied.
 • Een andere wens van de bibliotheek is om het aanbod (nu veelal collectie) uit te breiden met programmering, het liefst in co-creatie met de doelgroep. Ook dit is een plan voor de langere termijn waarvoor, waarvan de bibliotheek nu onderzoekt wat er nodig is om dit te realiseren.

Niet alleen Bibliotheek Hoorn onderneemt actie aan de hand van de inzichten van deze klantreis onder schoollezers. Ook bij Probiblio wordt binnen projecten die een relatie hebben met deze doelgroep rekening gehouden met de uitkomsten. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met organisaties als de KB en CPNB. Een aantal uitkomsten is namelijk te groot of kostbaar om lokaal op te pakken, maar heeft landelijk wel kans van slagen.

Lees ook: