KLASSE! Wervingsstrategie laaggeletterden

De meeste laaggeletterden voelen zich niet aangesproken door de boodschap: Leer lezen en schrijven! Dat kunnen ze namelijk vaak al. Wél hebben ze een concrete vraag: hoe vind ik een leuke baan of hoe kan ik internetbankieren? De methode KLASSE! is gebaseerd op dit idee: mensen worden alleen bereikt als ze aangesproken worden op een manier die bij hen past. Concreet en activerend.

In de publicatie 'KLASSE! het programma om laaggeletterde NT1'ers te vinden, benaderen en werven' staan profielen van laaggeletterde mensen. Je maakt kennis met Gerard, Elly, Wesley en Fatima en door deze persoonlijke aanpak, worden hun verhalen heel herkenbaar. Je leert ze kennen en krijgt inzicht in hun behoeften en de vragen die ze hebben.
Op de site Ik wil dat leren staat de Klasse!-strategie om hen te vinden, te benaderen en te werven. Bijzonder is ook dat de deelnemer zelf zijn vraag hier kan terug vinden en geactiveerd wordt om onderdelen van Oefenen.nl te volgen. 

KLASSE! is bedoeld om te gebruiken bij de werving van cursisten waarbij de vraag van de deelnemer centraal staat. De (leer)vraag is het uitgangspunt, waarbij rekening wordt gehouden met de levensfase en de achtergronden van de deelnemer. Om de kans op succes – inschrijving voor cursus – te optimaliseren, wordt de potentiële cursist zo direct mogelijk aangesproken met een passende benadering. De communicatie gaat van aanbodgericht naar vraaggericht: de deelnemer met zijn vraag, staat centraal.

In de profielen van Gerard, Elly, Wesley en Fatima worden hele concrete en activerende antwoorden geformuleerd op vragen als: 

  • Welke NT1-deelnemers zijn er en welke kenmerken hebben zij (sociaal, cultureel en demografisch)?
  • Welke (leer)behoeften hebben zij en waar kunnen wij in de werving op inspelen (wat is dus hun drijfveer of leervraag)?
  • Welke informatiekanalen gebruiken ze het meest en hoe ontdekken en delen ze informatie?
  • Welke rol speelt hun omgeving (partner, docent, zoon of dochter, huisarts, etc.)?
  • Op welke manier willen zij les krijgen?  

Meer informatie:

Advies basisvaardigheden en laaggeletterdheid

Basisvaardigheden en Scan Laaggeletterdheid

Contact: Elin Karlmark, ekarlmark@probiblio.nl