Leer 100% van de NT1-laaggeletterden kennen

Perron 3a, de monumentale voormalige wachtruimte van station Haarlem, had nog niet eerder zo veel bibliotheek/taalhuis medewerkers gehuisvest als op donderdag 16 mei tijdens de Kenniscirkel ‘Wie is de NT1’er?’. Dat was niet de enige primeur die dag, de ochtend bestond namelijk uit een duo-presentatie van Neele Kistemaker (Lost Lemon/Muzus) en Marian Janssen (Klasse!). Zij leerden de aanwezigen beter kennis maken met de groep NT1-laaggeletterden.

Neele bracht de groep op de hoogte van de persona’s en wervingsstrategieën volgens Laaggeletterden in beeld, hoe zijn ze tot stand gekomen en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Marian nam ons mee in Klasse!, een methodiek voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers. Tijdens het opvolgende interview bleek al snel dat deze twee wervingsmethoden complementair zijn aan elkaar. Zet Laaggeletterden in beeld bijvoorbeeld in bij de gemeente om duidelijk de beweegredenen en leerbehoeften van de doelgroep inzichtelijk te maken, en gebruik Klasse! ter ondersteuning in het opzetten en vormgeven van camouflage aanbod.

Andere interessante inzichten van de ochtend waren:

  • Alle persona’s (van beide methodes) hebben te maken met een vorm van schaarste, die situatie nodigt niet uit tot denken en handelen over zaken in de toekomst. Houd dat in gedachten bij het opzetten van aanbod en benaderen van de doelgroep. Sluit aan op aspecten van het dagelijks leven die dichtbij staan.
  • Als je aan de gang gaat met camouflage-cursussen, richt je dan op de bovenste 90% van de NT1 laaggeletterden. Zij zijn de groep die zich in eenvoudige dagelijkse handelingen aardig redden als het op basisvaardigheden aankomt, maar net vaardigheden missen om zelfstandig te handelen binnen iets complexere werk- of privésituaties. Denk aan: vergaderingen notuleren of als ZZP’er je eigen boekhouding op orde houden. Dat zijn onderwerpen voor een camouflage cursus.
  • De 10% die de ‘onderlaag’ van de NT1’ers vormt, heeft formeel, gestructureerd onderwijs nodig, wees je daar als bibliotheek bewust van en verwijs deze mensen door naar partners.
  • Binnen een camouflage-cursus zal niet elke deelnemer laaggeletterd zijn. Om een beeld te krijgen: gemiddeld genomen doorloopt 1/3 van de deelnemers de cursus succesvol en hebben zij genoeg aan de opgedane kennis om zelf aan de slag te gaan, is 1/3 van de groep gemotiveerd om binnen hetzelfde thema deel te nemen aan een vervolgcursus en zijn er bij de laatste 1/3 van de groep, na zorgvuldige observatie, moeilijkheden met basisvaardigheden te signaleren. Focus vervolgens op de laatste groep om hen te motiveren naar deelname aan (digi)taalaanbod.

Het opzetten van camouflage-aanbod

De middag stond volledig in het teken van het opzetten van camouflage-aanbod en het bereiken van de beoogde persona’s. Na een inleiding van de marketingcollega's van Probiblio gingen bibliotheken aan de slag: welke persona spreekt mij het meeste aan/herken ik vanuit mijn werk en hoe ziet het meest ideale aanbod er voor hen uit? Het meest interessante (en misschien ook wel meest moeilijke) thema hierbij was de werving.

De belangrijkste tips:

  • Zoek binnen je eigen organisatie de samenwerking op met het team marketing en/of communicatie.
  • Een marketingcampagne gaat verder dan het onder de aandacht brengen van één activiteit. Het is een grotere groep mensen over een langere periode prikkelen.

Eigenlijk bleek al snel dat een dag te kort is om alles wat leeft en interessant is rondom dit thema aan bod te laten komen. Daarom gaat er binnenkort een werkgroep NT1 met Zuid-Hollandse bibliotheken van start. Wil je op de hoogte blijven? Laat het ons weten via basisvaardigheden@probiblio.nl.